Regisztráció és bejelentkezés

MATERIÁLIS METAFORÁK

MATERIÁLIS METAFORÁK

Anyag és textúra, mint a kifejezés eszközei

Nem jók a szavak. Valahol talán tudja a dolgokat, szavak nélkül; s ezért nem szeret magyarázkodni. Minél jobban ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság; s a végső lényeg a hallgatás táján van, csak abba fér bele. /Ottlik Géza, Iskola a határon/

A verbális kommunikáción és önkifejezésen túl az ember régóta keresi a módokat, amelyekkel belső lelki világának konfliktusait, eseményeit közölheti a külvilággal. Már a barlangrajzoktól kezdve a képalkotás művészete végigkíséri az emberiség fejlődését.

Festékfolt, törmelék, káosz, katarzis. Teljesen véletlenszerű, se eleje se vége de valahogy mégis szép, valami köt hozzá. Én vagyok.

Egy kép. Egy történet. Mesél érzelmekről, hangulatokról, fájdalomról, örömről, mind arról, amiben és ami által született. Az érzelmek kiindulva az alkotó testből az anyagon át utazva érkeznek meg a szemlélőhöz, elkerülve a szavak világát. A test ismer valamit anélkül, hogy az elme megjegyezné.

Az érzelmek dinamikája, feszültsége, erőssége, lágysága, mind olyan alkotóelemei a belső világunknak, amelyekre pontos kifejezést nem tudnék adni, azonban az alkotás során egyfajta vizuális metaforaként jelennek meg előttem az anyagokon keresztül.

A kép lényege nem az, amit ábrázol. A lényeg a festék, a textil fodrozódása, az összecsomósodott gipsz, a lekövethető mozdulatok és gesztusok, egyszerűen az anyaggal való érintkezés, az anyag felületének a megélése. Az alkotás során a cél a belső ritmus megragadása és annak szimbolikus-képi megfogalmazása egy statikus dolgon keresztül. Ahogy a gipsztől és a homoktól eljutok a textilig, úgy jön létre az anyagokon keresztül az érzelmek egy magasabb absztrakciós szintű transzformációja. Ehhez azonban a forma teljes megtagadására, a racionális én kikapcsolására, minden kötöttség elhagyására van szükség. Arra, hogy visszamehessek a kezdetekhez, ahol csak az intuíció és érzelmek léteznek.

Ezeken a személyes tapasztalásokon és érzettásításokon keresztül foglalkozom dolgozatomban a matériával, mint az önkifejezés és közlés egyik eszközével.

csatolmány

szerző

  • Bedi Zsófia
    Tervező-építészmérnök MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Pintér András Ferenc
    egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék

helyezés

III. helyezett