Regisztráció és bejelentkezés

Vöröstó atlasz

Vöröstó településszerkezete egyedülálló, meghatározó eleme a bruderhaus, amely az utcafrontra merőleges, hosszirányban egymáshoz épített két lakóház. Az egyik ház bejárata jobb, míg a másiké a bal oldalra esik, így a két épület teljes hosszában rendelkezhet egy pajtával záródó udvarral. A telekstruktúrából adódóan a falu egyutcás, a házak utcai homlokzata többnyire egységes, oromfalas.

Vöröstó lassan az elnéptelenedés felé tart, állandó lakóit sorra szezonális lakók, turisták váltják fel. Az újonnan beköltöző és régi lakói közt aligha alakul ki kapcsolat, a katolikus vallás gyakorlásának fokozatos eltűnése, a közösségteremtő, -formáló programok és terek hiánya miatt az itt élők elidegenednek egymástól. Az egykoron gazdag sváb kultúrának nem maradnak őrzői. Noha az épületek homlokzatait javarészt ápolják, a hozzájuk tartozó pajták állapota - funkciójukat sorra elvesztve – romlik és romlik.

Van-e olyan megoldás, amely drasztikus beavatkozás nélkül, a helyiek és a beköltözők igényeit egyaránt szolgálja, illetve a telekstruktúra karakterét tiszteletben tartja?

Lehetséges-e az egykori sváb kultúra felélénkítése, továbbadása a régi, új és időszakos lakók között?

Hogyan kovácsolhatjuk össze a közösséget, nem kizárólag építészeti eszközök alkalmazásával?

Milyen alternatív megoldások merülhetnek fel a konkrét építés helyett a megismerés útján?

Hogyan lehetne adaptálni a mai kor igényeinek megfelelően a pajták funkcióját, a telek kialakítást?

A felmerülő kérdések megválaszolása sarkall minket egy Vöröstó atlasz, egy értékleltár- ötlettár megalkotására, mely a meglévő értékeket igyekszik felkarolni és a település hanyatló állapotára lehetséges megoldásokat inspirációs forrásként összegyűjteni. A kisfüzet mellett célunk még olyan objektumok elkészítése, amelyek kézzelfoghatóan prezentálják az analizáláson alapuló módszertan eredményét.

csatolmány

szerzők

 • Gunther Ágota
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Kosztya Csilla
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Kronavetter Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék

helyezés

I. helyezett