Regisztráció és bejelentkezés

Korai regionalizmus Török Ferenc révfülöpi temploma Kenneth Frampton kritikai regionalizmus fogalmán keresztül

Korai regionalizmus

Török Ferenc révfülöpi temploma Kenneth Frampton kritikai regionalizmus fogalmán keresztül

A 20. században a történelmi változások, valamint a II. Vatikáni Zsinat döntései jelentősen befolyásolták a vallási terek térszervezését, ezáltal a katedrális jellegű templomépítészet helyett egyre inkább az ókeresztény házi oltárokhoz hasonlító, kisléptékű templomok épültek.

A ’70-’80-as években a korszak vallástalan világnézete és ideológiája nagyban megnehezítette a felekezetek működését, ennek megfelelően Magyarországon ezekben az évtizedekben kevés új templom épülhetett, ugyanakkor az ekkor épült példákon már érezhető a belső térszervezés változása, az alaprajzi kötöttségek feloldódása és a külső tömegformálás építészeti szabadsága.

A gyártástechnológia fejlődése lehetővé tette az előregyártott szerkezetek alkalmazását, illetve új anyagok felhasználását széles körben, melyek a korszak templomai esetében gyakran váltak a koncepció alapvető elemeivé, ám jellemzően mégis inkább a helyi építőanyagok használata dominált, illetve a közösségi építőerő jelenléte is igen határozottan tetten érhető.

A hívek együtt léptek fel, igényük volt egy olyan helyre, ahol összegyűlhetnek, és ehhez korlátozott anyagi forrásaik mellett saját szabadidejüket és testi erejüket ajánlották fel az építkezésekhez, így az ekkor épült szakrális építményekben egyfajta kézművesség érezhető, illetve árulkodnak az akkor ott élők építőipari szaktudásáról is.

Török Ferenc, a korszak egyik legkiemelkedőbb építésze nem véletlen kapta a „Nemzet Templomépítője” elnevezést, mivel számos kiemelt jelentőséggel bíró templom kötődik a nevéhez. Dolgozatomban az általa tervezett révfülöpi templomot vizsgálom, melynek kapcsán igazolom, hogy a magyar építészetben, illetve Török Ferenc építészeti hagyatékában fellelhetők a korát megelőző, később kritikai regionalistaként beazonosított építészeti törekvések.

Elemzésemben Kenneth Frampton vonatkozó pontjai alapján tanulmányozom a balatoni példát, illetve kitekintve Török Ferenc más templomaira, valamint a korszak jelentős építészeinek párhuzamos templomépítészeti munkásságára értékelem a helyre érzékeny építészi magatartás e korai példáját.

Irodalomjegyzék:

— Kenneth Frampton (1980): A modern építészet kritikai története. TERC Kft., Budapest

— Rév Ilona (1987): Templomépítészetünk ma. Corvina Kiadó, Budapest

— Wesselényi-Garay Andor (2010): A mindenség modellje – Kortárs magyar templomépítészet. MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft., Debrecen

— Török Ferenc: Római katolikus templom, Révfülöp. Magyar Építőművészet (1985) 1. 34–35.

csatolmány

szerző

 • Tóth Katalin Luca
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Szabó Levente
  egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék
 • Török Dávid
  adjunktus, Lakóépülettervezési Tanszék

helyezés

Jutalom