Regisztráció és bejelentkezés

Kirjasto-könyvtár, a finn építészet és életstílus meghatározó középülete

Az előző félévet az Erasmus+ program segítségével Finnországba tölthettem, ahol azt tapasztaltam, hogy a finn városok legfontosabb épülettipológiája a könyvtár. A társadalmi igény, a könyvtárba járás kultúrája és ezen intézmény körül felfedezhető építészeti minőség minden bizonnyal nagy hatással vannak egymásra. Alapelv egy könyvtár működésénél, hogy az intézmény mindenkié, mindenki számára nyitott és mindenki számára ingyenes. Ez az elv is minden bizonnyal hozzájárult, hogy az igény, kultúra és építészet ily módon egymásra találjon. Felmerül a kérdés, hogy vajon építészeti vonatkoztatásban felfedezhető-e bármiféle egyediség a finn könyvtáraknál? A tanulmányom során ezt szeretném jobban megvizsgálni egy általam felállított halmazrendszerben, különböző nézőpontok alapján.

A négy párhuzamos nézőpontot a következő kulcsszavak köré építem fel a kutatásomba: Elsőként a funkciót vizsgálom, honnét indult és hová tart a könyvtár rendeltetésszerű evolúciója? Második szempontként a kontextus kérdéskörével foglalkozom. A környezethez való idomulás módja hat a bent tevékenykedő emberekre, hogyan aknázhatjuk ki a táj adottságait ennek figyelembevételével? A harmadik megközelítés a részletképzésben lakozik, milyen belső építészeti részletekben rejlő eszközökkel érhetjük el a teljes harmóniát az adott térben? Az utolsó kulcsszavam a folytonosság, azaz hogyan integrálható a meglévő épülettömeg a beavatkozás szerves részeként, mikor megszületik az igény egy bővítésre?

A négy halmaz négy különböző kérdéskört vet fel, melyekhez egy-egy kortárs és egy-egy hajdani példát, részletesen bemutatott esettanulmányt kötök, melyeken keresztül választ is keresek a felvetett témakörre. A dolgozatom célja, hogy a rendelkezésemre álló szakmai források és a személyes tapasztalataim segítségével betekintést adjak a négy megközelítésen keresztül a finn könyvtárak építészeti jelentőségébe és multifunkcionális társadalmi szerepébe. Mindemellett bízom benne, hogy a kutatás egyes részei tanulságokkal is szolgálhatnak a hazai könyvtárépítészeti fejlesztések során.

Bibliográfia:

• Anni Vartola: Mind-building, Catalogue of the Exhibition at the Pavilion of Finland at La Biennale Architecttura 2019

• Agata Morka, Rupert Gatti: Academic libraries and OA books, The Finnish perspective 2021

• Nolan Lushington, Wolfgang Rudorf, Liliane Wong: Libraries: A Design Manual, Birkhauser, Basel 2018

• Jari Jetsonen, Sirkkaliisa Jetsonen: Alvar Aalto Libraries, Hardcover, 2018

• Céline Dietziker and Lukas Gruntz: Aalto in Detail, A Catalogue of Components, Birkhauser, 2022

csatolmány

szerző

  • Gunther Ágota
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Kronavetter Péter
    egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék

helyezés

Metszet folyóirat / Artifex Nem ért el helyezést