Regisztráció és bejelentkezés

A Genius loci és Róma tereinek interferenciái - A filmvásznon és azon túl

Genius Loci. Valami többről van szó, valami mélyről jövőről, amely érzésben, térben és időben is meghaladja fizikai világunkat. A kifejezés a római hitvilágból eredeztethető, a mai profán értelemben egy adott helyhez kötődő speciális érzésként definiálható. Az épített környezetünk több, mint épületek és közterek összessége. Minden teret kiegészít a fantáziánk, az irodalmi élmények, majd a mozgókép megjelenésével egy még erősebb hatás tudja befolyásolni egy adott helyszínről személyes érzékelését. A filmturizmus az elmúlt 100-150 évben erre kifejezetten építkezett. Dolgozatomban Róma ikonikus helyeinek feltérképezése a célom egy olyan szemüvegen keresztül, amely az épített és/vagy természeti örökségen alapuló, filmekben megjelenő helyszínekre, hozzájuk kötődő turizmusra, az adott hely hangulatának megismerésére fókuszál. A közterek a városi szövet emlékezetfonalaiként jelennek meg a XXI. századi Rómában. A több ezeréves múlt egy olyan erő, amelyben az akkori ember tudása az épített környezetben, anyagokban ma is érzékelhető, mintha Genius még mindig oltalmazóként ott lenne a kövekben. De mi az illúzió, és mi a megtapasztalható valóság abból, amit a filmvásznon keresztül kapunk az “örökvárosból”? Tanulmányomban olyan helyek elemzését választottam, amelyekről filmek által már olyan kép alakult ki bennem, mintha jártam volna már e köztereken, azonban a 2022/23-as őszi félévben Erasmus+ program keretében látogathattam meg először és tapasztalhattam meg igazán ezen helyek szellemét. A filmes és e személyes élmények elemző összehasonlítása adja dolgozatom gerincét. Az elemzés során a választott helyszínek, mint például a Piazza di Spagna, Fontana di Trevi vagy a Trastevere negyed olyan szempontok alapján kerülnek bemutatásra, hogy azok történelmi háttere, az 1940 évektől kezdve készített filmekben betöltött szerepe (látványos háttér, dramaturgiai eszköz, hangulatkeltés) és a mai mindennapokban való téri szituációk, jelenlegi használatuk milyen szinten vannak áthallásban, összefüggésben vagy éppen ellentétben egymással. Dolgozatom vállalása Róma köztereinek a filmművészet nyújtotta nézőponton keresztüli, azt a személyes megtapasztalással összevetett értékelő elemzése.

Bibliográfia:

- Pogány Frigyes: Róma, Corvina Kiadó, Budapest, 1967

- Jankó Ferenc: A hely szelleme, a településimage és településmarketing. Tér és Társadalom 16. évf. 2002/4.

- Szíjártó Zsolt: a Turisták, bárhol – a városi turizmusról …, Debreceni Disputa VI. évfolyam, 5. szám, 2008. május

- Irimiás Anna: Az olasz filmek hatása a turisztikai desztináció kiválasztására – A kulturális turizmus új aspektusai. Turizmus Bulletin, 2009/13(2)

- Tullio Kezich: Federico, avagy Fellini élete és filmjei, Európa könyvkiadó kft., 2006

- Balajthy Ágnes: Róma örökmozgó kövei. Cs. Szabó László útirajzai és a genius loci - Irodalom és építészet – Marton Opitz kiadó - 2019

csatolmány

szerző

  • Macsek Kata
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Szabó Levente
    egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék

helyezés

Jutalom