Regisztráció és bejelentkezés

árkon-bokron

Az építészet hosszú ideig antropocentrikus megközelítéssel zajlott. Az épített környezettel kapcsolatos tevékenységet az emberek végezték, az emberek számára. Az emberközpontú tervezési megközelítés a természetet háttérként és erőforrásként kezeli. A fa a ház építési anyaga, táj pedig egy látványkép az ablakból kinézve. Napjainkban fontos kérdés a humanizmus örökségének újraértelmezése, hibáinak felmutatása. Ez saját magunkkal való szembenézést is jelenti, azon hibáinkkal, melyek felsőbbrendűségi tudatunkból fakadnak.

A poszthumán megközelítés elfordul az antropocentrikus világrendszertől, és egy ökokritikus gondolkodásmódot vesz fel. A tervezés során nem a dolgok mibenlétét, hanem azok hatását, folyamatát vizsgálja. A lényeg az elmélkedés irányában keresendő, a felfedezésben. A művészet, mint kísérlet terepe különös jelentőséggel bír a poszthumanizmus aspektusa felől.

Bár az ember a napjainkban kezdi elveszíteni a természeti környezetével való kapcsolatot, ez az elidegenedés nem jelenti az az ökoszisztémától való függetlenséget. Az ember függ a természeti elemektől: a tiszta levegőtől, a friss víztől, a termékeny talaj nyújtotta tápláléktól. A természetbe vágyódunk, az ott tartózkodást kikapcsolódást és békességet nyújt. Magyarországon jelenleg az árvizek, belvizek, illetve aszályok jelentik az egyik legfőbb kihívást. Ezek a jelenségek rávilágítanak az ember és a természet közötti törékeny egyensúly megőrzésének fontosságára.

A tervem feladata, hogy megtaláljam a víz helyét a tájban, egy olyan tájhasználati módot kutassak, ami egyaránt biztosít teret a víznek és embernek. Célom nem az eredeti állapot, és a történelem során a néprajzi forrásokból felkutatható ártéri gazdálkodás, és az azzal járó életforma teljes visszaállítása. A folyószabályozás, az emberi beavatkozás hatására a táj megváltozott, ahogy az emberi értékek, illetve erőforrásokhoz való hozzáállás kérdése is. A poszthumanisztikus, non-antropocentrikus világkép keretein belül egy olyan tájhasználat feltérképezése a célom, melyben az ember a víz és a természet között létezik, és nem pedig felé emelkedik.

csatolmány

szerző

  • Müller Hédi
    Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Fábián Gábor
    adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék