Regisztráció és bejelentkezés

Magyar népi építészet, mint fenntartható építési eljárás

A 'népi építészet' kifejezésünk hallatán sokakban egy nehezen megfogható fogalom képe rajzolódik ki. Jelen dolgozat e fogalomkört kívánja tágabb kontextusban elhelyezni, rendszerezni és létjogosultságát megvizsgálni a kortárs építésügy viszonyai között.

Népi építészetünk mai szemmel történő vizsgálata több okból is fontos:

1.: Felgyorsult a világ. Ahogyan a természetnek, úgy a különböző kultúráknak is szükségük van egy emésztő folyamatra, hogy a változásokat megismerjék, birtokba vegyék, majd beépítsék saját körforgásukba, ami abból számukra hasznos, és kidobják, ami haszontalan. Korunkban az amúgy is lerövidült korszakok olyan gyorsan követik egymást és úgy felgyorsult az információk áramlása, hogy erre az emésztő és birtokba vevő folyamatra már nem marad idő. Megálljt kell hát parancsolnunk, hogy ne vegyünk be gondolkodás nélkül mindent, mit fejlettnek nevezett civilizációnk felkínál.

2.: Minden nép más. Mindnek megvannak a saját szokásai, hagyományai, gondolkodásmódja, hitvilága. Nem véletlen, hisz más a földrajzi környezet, mások a gazdasági adottságok, különbözőek a szomszéd népek. Számtalan kultúra kialakult az évezredek folyamán és csiszolódott, csiszolódik népcsoportja javára. De egyik nép sem választható el saját kultúrájától és egyik kultúra sem adaptálható át más nép hagyományinak helyére. Ebből kifolyólag nekünk is elég csak a sajátunkat használnunk.

3.: Megérdemli a figyelmet. Hisz amellett, hogy népművészetünk, így építészetünk sokoldalúsága, szerteágazósága, részletezettsége is mind egyedülálló, a II. világháborút követő évtizedek méltatlan bánásmódja óta, még mindig nincs megfelelő helyen a köztudatban.

Ezen gondolatok fényében kívánom a magyar népi építészetet elhelyezni a kortárs fenntartható építészeti irányzatok között; lehetőségeit megvizsgálni a hazai építésügyi szabályozásban; és példákat hozni használatára a kortárs hazai építéskivitelezésben.

szerző

  • Bihari Ádám
    építészmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Lányi Erzsébet
    oktató, egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék

helyezés

III. helyezett