Regisztráció és bejelentkezés

BIM rendszerek alkalmazásának lehetőségei a magyarországi gyakorlatban

BIM rendszerek alkalmazásának lehetőségei a magyarországi gyakorlatban

Czoboly Olivér Attila, MSC 2. évf.,

Harman Béla András, MSC 2. évf.

Konzulensek:

Dr. Schrancz Mihály Tamás, Magasépítési Tanszék

Horváth Attila, MORE SOLUTIONS Kft.

Nagy volumenű épületek a növekvő komfort, energetikai, ergonómiai, fenntarthatósági szempontoknak megfelelően egyre bonyolultabbá válnak és azt 2D-s terveken nehéz lekövetni. Emellett a technológia fejlődésével indokoltabb olyan módszereket használni, melyek segítségével az építési idő lerövidíthető, az építés során a felesleges bontások, átalakítások, módosítások megspórolhatók.

A kivitelezés során gyakran problémát jelent a különböző szakági tervek eltérő, egymásnak akár ellentmondó információ tartalma.

Szakmai tapasztalatok alapján [terkoor.com] átlagban 1500-1600 ütközést lehet egy szokványos beruházás esetén kimutatni. Ennek vizsgálatára fejlesztették ki a tervek ütközésvizsgálatát végző szoftvereket. Sokféle adatot lehet hallani arra vonatkozóan, hogy egy átlagos építkezésnél a hibák miatti fölösleges munkákból mennyi többletköltség van. Ennek mértéke értelemszerűen nagyon sok paramétertől függ. Visszafogottabb becslések alapján 10-15% többletköltség van a fölösleges visszabontások miatt, míg vannak olyan források [terkoor.com] is, ahol 20-30% többlet költséget írnak.

TDK dolgozatunkban azt vizsgáljuk, hogy a tervek ütközésvizsgálata hogyan hathat egy projekt kimenetelére. Egyáltalán alkalmazható-e mai piaci gyakorlat figyelembevételével az a technológia. Hogyan befolyásolhatja a projekt megvalósíthatóságának költségét és időszükségletét. Miben tudja segíteni a tervezők, kivitelezők, ingatlanfejlesztők, üzemeltetők, esetleg az engedélyező hatóságok munkáját, valamint milyen volumenű beruházásoknál lehet indokolt a tervek ilyen típusú feldolgozása.

Kutatásunk során egy Budapesten megvalósult „A” kategóriás irodaépület, a Capital Square irodaház egy kiragadott részének modellezésén mutatjuk be a tervek ütközésvizsgálatában rejlő lehetőségeket. Emellett célunk rávilágítani arra, hogy:

a) Vajon eddig hazánkban milyen okok miatt nem terjedt el a tervek ütközésvizsgálata széles körben,

b) Mit lehetne tenni ennek elősegítésére,

c) Milyen alkalmazási területek lehetségesek még a magyarországi gyakorlatban.

Felhasznált irodalom:

tercoor.com: Terkoor Tervezéskoordinációs iroda, http://www.terkoor.com (letöltve: 2013. 09. 05.)

szerzők

 • Czoboly Olivér Attila Dr.
  szerkezet-építőmérnök
  nappali
 • Harman Béla András
  szerkezet-építőmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Schrancz Mihály Tamás
  Docens, Magasépítési Tanszék
 • Horváth Attila
  , Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

helyezés

I. helyezett