Regisztráció és bejelentkezés

FOLT-TÖMEG

A festékkel átitatott papír megszárad, a festék rászárad a felületre, a víz elpárolog, és csak néhány, de annál hangsúlyosabb jelet hagy maga után, melyből egykori jelenlétére asszociálhatunk.


Az akvarell egy vizes bázisú, lazúros, foltszerűen építkező festészeti technika. Jellemzően könnyed hatást kelt az enyhén, vagy éppen a markánsan áttetsző rétegekkel, amik a felületen megjelennek. Kutatásomban az akvarellfestészetet mint technológiát egy más, a hagyományos értelmezéstől eltérő szemszögből közelítem meg. Nem szimplán síkbeli foltok összességeként tekintek rá, hanem egy háromdimenziós installációként, amely térszervező attribútummal is rendelkezik. Azáltal, hogy a síkból a térbe emelem ezt a festészeti technikát, lehetőségem nyílik a mozgás, illetve a körbejárhatóság nyújtotta lehetőségek által több nézőpontból, több téri kivetülésből érzékelni az alkotást. Ez a tudatos alkotói igény lehetőséget ad a matéria légies megjelenítésére, és megteremti a több nézőpontból történő befogadás lehetőségét, ezzel is kiemelve munkámban a tér jelentőségét. Azáltal, hogy a festékrétegekkel teli felületeket egymástól elválasztom a térben, és azáltal, hogy kihasználom a papír áttetszőségét, véleményem szerint minden nézőpontból más élményt, más értelmezési lehetőséget nyújtok az appercipiálhatóság szempontjából, ezzel is arra késztetve a befogadót, hogy körbejárja az installációt.

csatolmány

szerző

  • Csontos Hanna
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Pintér András Ferenc
    egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék