Regisztráció és bejelentkezés

to3er

to3er

Téma: ReGen Village, Önfenntartó mintatelepülés a Nílus-parton

Szerzők: Balogh Kíra Ágnes, Dudaskó Diána Sára

Konzulens: Árva József DLA

Absztrakt

Napjainkban fontos kérdéssé vált az élelmiszerellátás állandóságának biztosítása, mivel sajnos nem minden országban megoldott ez a folyamat. Egyiptom importra szorul alapélelmiszer cikkekből, többek között a termőterületek csökkenése, a Nílus vízhozamának csökkenése, a klímaváltozás és a népesség robbanásszerű növekedése miatt. Ennek okán a kutatási téma az egyiptomi családok élelmiszer ellátásának megoldása. Pontosabban egy családi mezőgazdaság létrehozása megújuló energiaforrások segítségével és a helyi építési kultúra ismeretével. Mivel Egyiptomnak nagy a népessége és alapjában véve az ország földrajza nem ad lehetőséget magas százalékban kihasználni a területeit, ezért nagyon fontos minél kisebb lábnyomot hagyni a földön és óvni a termőterületeket a tervezés során. Törekvésünk, hogy ennek érdekében vertikális irányban tervezzünk és termeléshatékony, energiatakarékos technológiákat használjunk.

Célunk egy jól működő gazdálkodási prototípus megtervezése, mely egyrészt egy többgenerációs család otthona, másrészt pedig egy termelő egység, amely élelmiszerrel látja el az itt élő embereket. Eme funkciók kombinációjának aránya, mennyisége, darabszáma igény szerint változhat, kutatásunk során pedig ezeket vesszük górcső alá. További figyelmet fogunk szentelni több gazdaság egymás mellett élése során létrejövő települési szövetnek.

A helyi tradicionális hűtési, árnyékolási technikákat alkalmazva és ezeket tovább gondolva szeretnénk beépíteni tervünkbe. Ígéretes lehetőséget látunk a vertikális irányban történő építkezés miatt az épület függőleges átszellőztetésében, széltornyok alkalmazásában. Az árnyékoló rendszerek használatánál fontosnak tartjuk a helyi növényeket, alapanyagokat felhasználó, tradícionális szerkezetekből inspirálódó megoldások alkalmazását. Fontos szempont a környezetbe való beilleszkedés a helyi motívumok és formák által.

A megújuló energiaforrások alkalmazására is figyelmet fordítunk. Megvizsgáljuk milyen technológiákat érdemes használni ilyen funkciók mellett, mint például nap-, szélenergia, aquapóniai-, hidropóniai rendszerek.

Úgy véljük, hogy az emberiség jövője a megújuló energiákban, a hatékonyságban és a kreativitásban rejlik. TDK kutatásunk során tervezendő épületünkkel a helyi klimatikus viszonyokra, az itt élő emberek igényeire keresünk fenntartható, kreatív építészeti választ a lakhatást és termelést biztosító terek megalkotásával.

csatolmány

szerzők

 • Balogh Kíra Ágnes
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Dudaskó Diána Sára
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Árva József
  Egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék