Regisztráció és bejelentkezés

Északról Délre: Kortárs finn építészet Afrikában

A Hajsza Afrikáért nevű folyamat 1881 és 1914 között zajlott, melynek során az európai nagyhatalmak elfoglalták és felosztották egymás között a kontinenst. Ennek következményeként egyes területeken, ahol hatalmi beágyazódás ezt megengedte, kulturális asszimilálódás ment végbe. Ezzel párhuzamosan zajlott a Második Ipari Forradalom is, mely később a globalizáció kiteljesedéséhez vezetett. E jelenségek fényében a tradicionális afrikai környezet alapjaiban fordult a feje tetejére mind szociológiai, mind építészeti értelemben.

A kutatási témám fő irányvonalaként azt vizsgálom, hogy az általános értelemben vett európai kortárs építészet miként tud integrálódni a tradicionális afrikai kontextusban. Vajon a kortárs építészet felhasználja a józan ész alapján évezredek óta jelenlévő vernakuláris hagyományok tanulságait? Esettanulmányaimat a finn Hollmen Reuter Sandman építészcsoport munkásságán keresztül fűzöm fel. Munkáik során elemezték, hogy a környezeti adottságok milyen formában módosítják az építészeti programalkotást. A dolgozatban további válaszokat szeretnék keresni a kritikai regionalizmussal, és a nemzetközi stílussal kapcsolatban. A témát erősen érintik olyan kérdések, mint: hogyan fordítható le az építészet nyelvére a helyi jelleg, és hol a határa a vernakulárisból fellelt eszközök alkalmazásának, hogy a mű ne váljon egyfajta múltidéző hamisság áldozatává.

A már 50-70 éve létrejött modern épületek tradicionális környezetbe való integrálódását - a gyarmati esettanulmányokon túl, a ma építészetére fókuszálva - vizsgálom. Multikulturális utazást indítok útjára, melynek fókuszában a finn iroda áll, akik 1995-től kezdődően elmaradott afrikai régiók közösségeivel együttműködve hoztak létre új épületeket. Személyes motivációmat a téma elméleti egzotikussága mellett a 2022 tavaszán esedékes finnországi Erasmus-részképzésem is adja.

Szakirodalom:

Hollmén, Saija: „Now the baobab shines”, Helsinki, 2020.

Hollmén, Saija; Reuter, Jenni; Sandman, Helena: Vol. 2 No. 1 , Architectural Research in Finland 2018.

Frampton, Kenneth: Modern Architecture - A Critical History. Thames and Hudson, London 1982. (3rd ed.)

Folkers, Antoni: Modern Architecture in Africa, Amsterdam, 2010

csatolmány

szerző

 • Nyiri Csongor
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Terbe Rita
  egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Dr. Vasáros Zsolt
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Dr. Vukoszávlyev Zorán
  egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék