Regisztráció és bejelentkezés

Az Almásy-család építészeti öröksége

A zsadányi és törökszentmiklósi gróf Almásy-család régi nemesi família volt, nemességét 1677-ben erősítette meg I. Lipót király. Almásy (II.) János fiaival a família négy ágra szakadt, majd ezen ágak is tovább osztódtak. A család három ága különböző időpontokban elnyerte a grófi címet is. Almásy (I.) Ignác tábornok 1771-ben kapott magyar grófi rangot, így ő lett a család idősebb grófi ágának a megalapítója. Bátyja, Almásy (I.) Pál fiát, (II.) Ignácot 1815-ben emelte grófi rangra I. Ferenc király, így tőle származik a középső grófi ág. 1910-ben az (I.) Pál és (I.) Ignác öccsétől, Almásy Antaltól származó ág is grófi címet szerzett az ükunoka, Almásy (IV.) Pál révén, ez volt a legifjabb gróf ág.

Kutatásom során célom feltérképezni az Almásy-család középső grófi ága által épített, átépített vidéki kastélyokat, városi palotákat. Közéjük sorolható a budapesti Ötpacsirta utca 2. szám alatt található palota, valamint a gyulai, kétegyházai, pásztói és sarkadi kastélyok is. Épületeik építészettörténeti jelentőséggel bíró, kvalitásos emlékek. A fennmaradt levéltári források kutatásával és saját felmérésekkel szeretném bemutatni a családhoz köthető épületeket, ezáltal az egykori főúri megrendelői igényeket, a sajátos főúri életformát. Az épületek elemzésével vizsgálom a közöttük fennálló kapcsolatokat: az összefüggéseket vagy ezek hiányát. Szintén fontos a térrendszerek vizsgálata, melyek által a család életmódjának sajátosságaira következtethetünk. Ezenfelül a szerkezethasználat összevetése is hordoz értékes információkat, amelyek leginkább a kor és a társadalmi réteg korszerű építési megoldásait jellemzik.

Mindezekkel a kutatásokkal a magyar 18–20. századi építészettörténet egy fontos részét vizsgálom és mutatom be. Az épületek és történeti belső térrendszerük logikájának jobb megértése az építészeti örökség védelmére szolgál, hiszen a jövőbeli állagmegőrzésük, felújításuk, korszerűsítésük úgy lehet megfelelő, ha értékeiket jól ismerjük, átlátjuk és érvényre juttatjuk.

csatolmány

szerző

  • Gyöngyösi Eszter
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulensek

  • Dr. Gyetvainé Balogh Ágnes
    egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
  • Dr. Fekete Csaba József
    egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék