Regisztráció és bejelentkezés

Közvetlenül burkolható lépéshang-szigetelések (Lépészajszigetelés úsztatott padló nélkül)

A szakirodalom és az akusztikusok véleménye szerint a födémek lépéshangszigetelését leghatékonyabban úsztatott padlófelépítménnyel lehet javítani. A KSH adatai alapján Magyarországon 2021-ben nagyságrendileg 1 millió m² lakás épült, melybe becslésünk szerint legalább 50.000 m³ esztrichbetont építettek be, melynek az anyagköltsége több mint 2 milliárd Forint, CO² egyenértékű karbonlábnyoma pedig legalább kb. 142 290 tonna. Ehhez képest az anyaggyártók palettáján megtalálhatók különböző közvetlenül burkolható lépéshangszigetelő anyagok, melyek hazai alkalmazása jelentéktelen.

A kutatás célja ezek teljesítményének, alkalmazási körének fölmérése, számszerűsítése, az úsztatott esztrichbeton nélküli rétegrendek lehetőség szerinti kidolgozása. Az akusztikai alap-összefüggések megismerése után számtalan mintát készítettünk és azokat laborméréseknek vetettük alá az Épületszerkezettani Tanszék Épületakusztikai Laboratóriumában.

Méréseinkhez 5 nemzetközi anyaggyártó cég több mint 15 féle anyagából kaptunk mintákat felhasználásra.

Vizsgáltunk:

– különböző vastagságú burkolatokat azonos lépéshangszigetelő lemezeken,

– azonos burkolatokat különböző anyagú és vastagságú lépészajszigetelő lemezeken,

– meglévő, eldilatálatlan lépcsőszerkezetekre épített, új lépéshangszigetelő burkolatok hatását,

– meglévő panelház jellemző rétegrendjének lehetséges javítását,

– különböző padlófűtés-rendszerlemezekkel és feszültségmentesítő domborlemezekkel készült aljzatok lépészaj-csökkentő hatását,

– különböző lépészajszigetelő lemezek rugalmassági modulusát, sajátfrekvenciáját és dinamikai merevségét.

Megállapítottuk, hogy az úsztatott beton hiánya burkolástechnikai problémákat okoz, ezért megvizsgáltuk a hidegburkolatok aljzatával szemben támasztott követelményeket. Felismertük, hogy mind hazai, mind nemzetközi szinten hiányoznak az erre vonatkozó szabályozások, mértékadó ajánlások. Ezért javaslatot tettünk a hidegburkolatok aljzatával szemben támasztott alakmerevségi követelmények meghatározására, egyfajta optimalizációs eljárás kidolgozására. Kidolgoztunk új rétegrendi javaslatokat a ragasztott hidegburkolati zóna hajlítási és nyírómerevségének növelésére.

Mintáinkat a BME Szilárdságtani Tanszékének Czakó Adolf laboratóriumában törésteszteknek vetettük alá. A különböző erősítő betétekkel készülő padlóburkolatok és lépéshangszigetelések kombinációira további akusztikai laborméréseket végeztünk. Ezzel megnyílt a lehetőség a közvetlenül burkolható lépéshangszigeteléssel készülő padlórétegrendek teljesítményének fokozására.

Megállapítottuk, hogy a vizsgált és fejlesztett új szerkezeti megoldások alkalmasak régi, úsztatott padló nélkül épült épületek javítására, valamint megfelelő körültekintéssel új épületek szerkezeteiként is betervezhetők.

csatolmány

szerzők

 • Csiszár Hanna Mária
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Hepke Alajos Miklós
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Wild Zsófia Mária
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Dobszay Gergely
  egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék
 • Mesterházy Beáta
  tudományos segédmunkatárs, Épületszerkezettani Tanszék
 • Dr. Hunyadi Zoltán
  egy. docens, Épületszerkezettani Tanszék
 • Karádi Dániel Tamás
  doktorandusz, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék