Regisztráció és bejelentkezés

Élőhely szempontú folyószabályozás támogatása korszerű terepi mérésekkel és számítógépes modellezéssel

Élőhely szempontú folyószabályozás támogatása korszerű terepi mérésekkel és számítógépes modellezéssel

Fleit Gábor, IV. évfolyam, Építőmérnök BSc

Konzulensek: Dr. Baranya Sándor, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék; Dr. Józsa János, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék; Török Gergely Tihamér, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

A klasszikus folyószabályozási munkák sokáig figyelmen kívül hagyták azokat a vízi élőhelyekre gyakorolt hatásokat, melyek az általuk okozott áramlási és morfológiai viszonyok megváltozásának tudhatók be. Az elmúlt években ezek a szempontok egyre inkább reflektorfénybe kerültek, elég akár a Víz Keretirányelv, vagy a Duna Stratégia intézkedéseire gondolnunk.

Dolgozatomban egy ilyen hagyományos folyószabályozási művekkel ellátott Duna-szakasz (1672 -1676 fkm) vizsgálatával foglalkozom. A korábbi szabályozások hosszútávon kialakult negatív környezeti hatásait (pl. holtterek feliszapolódása) kiküszöbölendő, több beavatkozási tervezet is készült, melyek a vizes élőhelyek javítását célozzák. A Sződligeti szakasz jelenlegi állapotára 2013-as TDK dolgozatomban áramlástani és élőhely-hidraulikai vizsgálatokat végeztem terepi mérések alapján, így jelen dolgozatban tovább lépek és egy új oldalról támogatom meg az élőhelyek javítását célzó terveket. Felépítek egy háromdimenziós áramlástani modellt, mellyel egyrészt lehetőségem lesz a térség eltérő (nem kimért) vízjárásokkor kialakuló áramlástani viszonyainak reprodukálására, másrészt alkalmam lesz a tervezett beavatkozásokat is beépíteni a modellbe, így azok áramlásra, morfológiára és élőhelyekre gyakorolt hatásai is kimutathatóvá válnak. A beavatkozások közt szerepel egy természetes viszonyokat jól tükröző mellékág létrehozása, egy a hajók keltette hullámoktól védett terület kialakítása egy kavicsterasz építésével, valamint két part közeli sarkantyú átvágása, melytől az áramlási viszonyok intenzívebbé tételét várjuk. Munkám során bemutatom a 3D áramlástani modellezés alapjait, a modell felépítésének lépéseit és sarkalatos pontjait, majd a számított eredménymezők értékelését és összehasonlítását végzem el a 2013-ban mért eredményeimmel. Ezt követően élőhely hidraulikai vizsgálatokat végzek a beavatkozások utáni állapotra, hogy kimutathatóvá váljon az tervezett átalakítások jótékony hatása. Mivel az élőhelyek abiotikus paraméterekkel való jellemzésének még nincs kiforrt, általánosan elfogadott metodikája, ezért a feladatot több oldalról megközelítem meg, számos szakirodalmi ajánlás figyelembevételével, többnyire külföldi eljárások adaptálásra teszek kísérletet a Duna Sződligeti szakaszára.

A befejezésben a beavatkozások hatásának kiértékelésével foglalkozom, valamint továbbfejlesztési irányokat fogalmazok meg, mellyel egy lépéssel közelebb kerülhetünk a részletes ökohidraulikai vizsgálódás metodikájának kifejlesztéséhez hazai vízfolyásokra és ezzel egyúttal a gyakorlati alkalmazhatóság eléréséhez is.

szerző

 • Fleit Gábor Dr.
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Józsa János
  tanszékvezető egyetemi tanár, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom