Regisztráció és bejelentkezés

100 éves árvízszintek sztochasztikus vizsgálata 1D hidrodinamikai modellel a Rába alsó szakaszán

2013. nyár elején addig soha nem látott árhullám vonult le a Dunán, szinte az ország egész területén megdöntve az addigi jégmentes LNV-ket. Ez a rendkívüli árhullám és az ezt megelőző sorozatos LNV-ket megközelítő és megdöntő árhullámok arra engedtek következtetni, hogy az addigi mértékadó árvízszinteket újra kell gondolni, ezért elrendelték a magyarországi folyók mértékadó árvízszintjeinek felülvizsgálatát. A Dunára 2013 novemberére készült el a revízió. Az árvízszinteket egy teljesen új módszerrel állapították meg, melynek alapgondolata, hogy az addig statisztikai úton megállapított vízszinteket felváltották a hidrodinamikai modellek segítségével definiált vízállások. A modellhez használt peremfeltételeket hidrológia számításokkal állították elő. Munkám során a Rába folyó árvízi viszonyait vizsgáltam különböző nagyságú és típusú árhullámok esetén.

Az árvízszinteket a HEC-RAS egy dimenziós program használatával állítottam elő. A modellhez szükséges geometriát az ArcGIS segítségével hoztam létre, elsősorban GPS-es hullámtéri felmérések és ADCP-s mederfelmérések alapján. Kizárólag a Sárvár alatti szakaszt modelleztem, ugyanis a felette lévő szakasz már túlságosan meanderező jelleget mutat, amiből adódóan az egydimenziós modell nem mutatna reprezentatív képet a valóságról. A modellt a 2013-as év árvízén kalibráltam és a 2009-es év árvízén validáltam. A két művelet során a hullámtér és a meder érdességének optimális értékét kívántam beállítani, melyben segítséget nyújtott az érzékenység vizsgálat elvégzése is.

Ezután következtek az árvízi vizsgálatok. Mivel a Győr fölötti szakaszon elsősorban a Duna visszaduzzasztása okozza a legnagyobb vízszinteket, a modellhez hozzácsatoltam a Duna egy rövid szakaszát. A program segítségével különböző nagyságú és típusú árhullámok sokaságát modelleztem, keresve ezzel a mértékadót. Az árhullámok bemeneti adatait bonyolult hidrológia számításokkal állították elő a közelmúlt árvízi viszonyai alapján. Ezen árhullámok előállításának menete nem része a dolgozatomnak.

Az eredmények kiértékelésekor vizsgáltam a különböző valószínűséggel előálló vízszinteket, az éves NQ és NZ diagramok szórását, és azok vízhozamgörbére való illeszkedését.

szerző

  • Csibrán Adrián Zoltán
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Krámer Tamás
    Egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett