Regisztráció és bejelentkezés

Az Apátkúti-patak hidrológiai vizsgálata

Az Apátkúti-patak hidrológiai vizsgálata

Mák Balázs, IV. évfolyam

Konzulens: Dr. Hajnal Géza

A Pilis Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetnél régóta gazdálkodnak a vízzel, több vízgazdálkodási kislétesítmény is található a területen. A hordalék felfogási tevékenység, halastó és horgásztó fenntartás mellett a források is hangsúlyt kapnak. Dolgozatom elkészítéséhez olyan témát szerettem volna, amely sok terepi munkával jár.

Az általam vizsgált kisvízfolyás a Visegrádi-hegység területén helyezkedik el, az Apátkúti-völgyben. A hírtelen lehulló nagy intenzitású csapadékok hatására hírtelen megnő a patak vízhozama, amelynek csillapítására egy kisebb, körülbelül 200 m hosszú és 50 m széles víztározót hoztak létre. A tározó mederviszonyait tekintve a torkollástól a duzzasztóig egy folyamatos mélyülés figyelhető meg, maximális vízmélysége 2-2,5 m. A patakhoz több forrás vízhozama is csatlakozik, ezek rövid jellemzésére is sor kerül a vízgyűjtő terület lehatárolása után, hiszen hatással vannak a hidrológiai jellemzőkre.

Dolgozatom készítése során a vízgyűjtő területére lehulló csapadékokat mérem billenő edényes regisztráló csapadékmérővel a vízgyűjtő egy felsőbb pontján, ezeket ábrázolom és összefoglalom, követeztetéseket vonok le az általa kialakított árhullámra, valamint több mederfelmérést végezve geodéziai módszerrel vizsgálom a meder feltöltődésének szintjét, annak alakját, elváltozásait. A tározóban kialakuló vízszinteket egy Dataqua típusú regisztráló vízszintmérővel mérem folyamatosan. Segítségemre van egy 2010-ben végzett hasonló felmérés is, amelyet egy még abban az évben történt helyreállítás után készítettek egyszerűbb módszerrel, ennek eredményeit is figyelembe veszem. A meder anyagára szemeloszlási vizsgálatot végzek, melyhez mintát vettünk a meder több pontjáról is hossztengelye mentén, így vizsgálva a különböző frakciók kiülepedésének helyét, a meder anyagát. Egyszerűsített lebegtetett hordalékmérés során vizsgálom a tározóból és a tározó után vett minták által szintén az ülepítés mértékét, hatását.

Dolgozatom legfőbb célja a létesített tározó mederalakjának felmérései során tapasztalt változások felvétele, az azt okozó árhullámok keresése, a meder ülepítő hatásának felvétele.

szerző

  • Mák Balázs
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Hajnal Géza
    , (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett