Regisztráció és bejelentkezés

Szent Gellért téri forrásház földrengésvizsgálata diszkrételemes módszerrel

Az építészetben a kezdetektől jelen vannak a kőszerkezetek, melyek tartósságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy ezen építmények immáron több évszázada határozzák meg városaink képét. A kőszerkezetek építőkövei között repedések alakulhatnak ki, megcsúszások jelennek meg, mely jelenségek megnehezítik a szerkezet modellezését. Amennyiben a szerkezetet statikus terhek mellett földrengésteher is terheli, akkor a szerkezet állékonyságának megítélése további kihívásokat rejt.

A tudományos diákköri munka keretében a Szent Gellért téren álló, kőszerkezetű forrásház földrengésvizsgálatát végzem el. A szerkezet 3D-s numerikus modelljét diszkrét elemes szoftverben készítem el az eredeti tervek alapján. A geometria modell parametrikus felépítése lehetővé teszi későbbiekben hasonló kialakítású, de eltérő méretekkel rendelkező szerkezetek vizsgálatát. A modellben minden egyes építőkő egy-egy diszkrét elemként jelenik meg. Az elemek közti kapcsolatok lehetőséget biztosítanak repedések kialakulására, illetve megcsúszások figyelembe vételére. A nyírási tönkremenetel megfelelő modellezése érdekében a súrlódási szöget a szerkezet kőanyagán elvégzett méréssel határozom meg.

A földrengési hatást elsőként egy statikus vizsgálattal modellezem, melyben a gravitációs erő irányát változtatva vizsgálom a szerkezet egyensúlyát. Második lépésként dinamikai vizsgálatot (ún. Time-History Analysis-t) végzek el a modellen. Az analízishez használt mesterséges akcelerogramokat valós földrengésekhez tartozó szeizmogramok átskálázásával nyerem oly módon, hogy azok illeszkedjenek az Eurocode 8 által definiált gyorsulási válaszspektrumra. A vizsgálatok eredményeképp különböző maximális talajgyorsulásokhoz határozom meg a szerkezet károsodásának mértékét.

szerző

 • Joó Dániel László
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Forgács Tamás
  PhD hallgató, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
 • Lengyel Gábor
  Tudományos segédmunkatárs, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

helyezés

III. helyezett