Regisztráció és bejelentkezés

Hegesztett, nagyszilárdságú T kapcsolat determinisztikus és sztochasztikus vizsgálata

Manapság, különösen a hídépítés területén egyre nagyobb kereslet mutatkozik a nagyszilárdságú acélok (HSS) iránt. Legnagyobb előnyük a magas folyáshatár, mindamellett hogy kiválóan hegeszthetők és formálhatók. A nagyszilárdságú acélból épített szerkezetek kevesebb alapanyagot igényelnek, mely jóval gazdaságosabb és környezetbarátabb tervezést eredményez. A benne rejlő lehetőségek ellenére a jelenlegi Európai szabványok nem biztosítnak kellő alapot ahhoz, hogy a HSS acélok használata a mindennapi gyakorlatban széleskörűen elterjedjen.

A nagyszilárdságú acélból készült kapcsolatok viszonylag ritka célpontja a jelenlegi kutatómunkáknak, és az esetek többségében betonnal kitöltött csőfalként vizsgálják, többnyire a fáradási viselkedés pontosabb megismerésére. Ebben a munkában egy hegesztett, statikusan terhelt HSS acélból készült T csőkapcsolatot vizsgálok, egyrészt az Eurocode előírásai alapján, másrészt egy saját fejlesztésű numerikus modell segítségével. A számítások során több, különböző méretű és vastagságú csőszelvényeket (CHS) használok, vizsgálva ezzel a szabványban található geometriai korlátozásokat. Az EC által támogatott HSS acélok közül az S690 jelű acélt használom a kapcsolatok alapanyagaként.

A tanulmány fő célja a T csomóponti ellenállás tervezési eljárásának kifejlesztése, amely két fő részből áll Az elsőben az egyes tönkremeneteli módokat, és az azokhoz tartozó kézi tervezési eljárásokat vizsgálom, melyre javaslatot teszek az eredmények alapján. Ehhez felépítek egy térbeli testelemes modellt, melyen paraméteres vizsgálatokat hajtok végre különböző kapcsolati méretek figyelembevételével a tervezési ellenállás meghatározásához, nemlineáris numerikus analízis esetére. Az eredmények elemzése és a szabványos képletek összehasonlítása alapján javaslatot teszek a tervezési ellenállás számítási módszerére.

A második részben a kifejlesztett modell kalibrálását és a parciális tényezők beállítását hajtom végre, statisztikai és megbízhatósági analízis alapján. Ehhez a kiválasztott szelvényválasztékon sztochasztikus eloszlásokat figyelembe véve, Monte Carlo szimuláció segítségével határozom meg a tervezési ellenállás eloszlását, melynek kiértékelésével a parciális tényezők alkalmazandó értékei meghatározhatók.

szerző

  • Szakály Ferenc
    szerkezet-építőmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Vigh László Gergely
    Egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom