Regisztráció és bejelentkezés

Vasbeton körüreges födémpallók numerikus és kísérleti vizsgálata

A TDK szakdolgozatom tanulmány részében bemutatom mindazt, ami az előregyártással

kapcsolatos, azon belül is specifikusan az előregyártott pallóra vonatkozó fontosabb részeket.

Rövid történeti áttekintés után az előregyártás előnyeiről és hátrányairól számolok be, majd a

hátrányból adódó problémák megoldását taglalom (szállítási nehézségek, emelési nehézségek,

beépítési lehetőségek). Magyarországon kereskedelmi forgalomban elérhető előfeszített

körüreges födémpallók gyártóinak ajánlásait, mind a beépítésre, elhelyezésre vonatkozóan

demonstrálom.

A TDK szakdolgozat alapját, egy a Ferrobeton Zrt. által végrehajtott FF500 jelű egyedi

körüreges födémpalló próbaterhelési kísérlet eredménye adja. Bemutatom a kísérlet során

alkalmazott terhelési eseteket, terhelési lépcsőket, valamint a kísérlet menetét.

A kézhez kapott nyers kísérleti eredmények alapos és megfontolt kiértékelése után elállítottunk

egy erő-elmozdulás diagrammot, amelyet felhasználva validálni lehetett egy numerikus

kísérleti eredményt.

Egy fejlett 3D nemlineáris végeselemes program segítségével numerikus modellt fejlesztettem,

ami a lehető legpontosabban próbálja meg leírni a valóságot. A feszített szerkezet viselkedése

merőben eltér egy lágyvasalású szerkezettől, ezért elengedhetetlen, hogy a numerikus modell

kezelni tudja az összetettebb viselkedést.

A kitűzött célok:

- Kifejleszteni egy numerikus modellt, ami a valóságot kellően pontosan leírja

- Megfelelő anyagmodellek definiálása annak érdekében, hogy egy esetleges későbbi

paramétervizsgálattal pontosabb eredmények legyenek elérhetők.

- A feszítés helyes numerikus modellezése

- Az elért eredmények felhasználásával további pallók numerikus modellezése,

keresztmetszet optimálása

szerző

 • Rutterschmidt Dávid
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Haris István
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Roszevák Zsolt
  tudományos segédmunkatárs, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom