Regisztráció és bejelentkezés

A használati víz elleni szigetelés hiányosságaiból adódó épületkárok épületenergetikai következményei

A dolgozat a használati víz elleni szigetelés hiányosságaiból adódó épületkárok épületenergetikai következményeivel foglalkozik. A vízszigetelés elégtelensége okán az épületszerkezetek átnedvesedése, vizesedése a hővezetési tényező növekedését eredményezi. A növekmény mértékére vonatkozóan kevés elmélet és vizsgálat lelhető fel a szakirodalmakban, viszont az egyértelműen kijelenthető, hogy jelentős mértékben lecsökkenhet a falazat hőszigetelő képessége. A jelenség számszerűsítése alapján vizsgálható, hogy milyen mértékben rontja le az épület energetikai besorolását, ha az épület használati víz elleni szigetelése hiányos.

A dolgozat készítése során olyan épületek vizsgálatára került sor, ahol a vizes helyiségek külső fallal határoltak. Így jól megfigyelhető az az épületszerkezeti terület ahol az átnedvesedés bekövetkezett. A probléma főként azon régi épületeknél fordul, elő ahol már van vizesblokk, de még használati víz elleni szigetelés nem készült.

Az esettanulmányok áttekintése után egyes épületek épületenergetikai besorolása több számítási eljárással is meghatározásra kerül. Először elhanyagolásra kerül a falazat átnedvesedése, majd további számítások során az átnedvesedett szerkezeti elemek növelt hővezetési tényezővel vannak figyelembe véve. A részletes épületenergetikai számítás vonalmenti hőveszteségtényezői a növelt hővezetési tényezőjű anyagok alapján adhatók meg.

A témakör fontos kérdése az, hogy ha már fenn áll a használati víz hatásából adódó káresemény, milyen lehetőség van a megoldására. Ez az összetett rekonstrukciós feladat több fontos szempont figyelembe vételét igényli, mint például a vízszigetelés kialakításának technológiája és munkaigénye, a lakótér használhatósága. Kiemelkedően fontos a vízszigetelés utólagos kialakítása az épületek energetikai korszerűsítése, a homlokzat hőszigetelése előtt, megakadályozandó annak átnedvesedését. További fontosabb kritérium lehetővé tenni a falazat és csatlakozó szerkezeti elemek száradását. Miután belső térben létrehoztunk egy korszerű szigetelést, a szerkezetben még megtalálható lesz a nedvesség. Ebből kifolyólag, ha a ház hőszigetelő rendszerét korszerűsíteni szeretnénk, nem tekinthetünk el a páravándorlás biztosításától. Ezzel a feltétellel jól körülírható azon anyagok köre, melyek hőszigetelésre, illetve vakolásra javasolhatók. Továbbá törekedni kell arra is, hogy a száradás minél hamarabb végbemenjen.

A dolgozat összefoglalja a problémakör használati, technológiai és épületfizikai következményeit és javaslatot ad a rekonstrukciós lehetőségekre, mind közvetlenül, mind teljes épületegységet vizsgálva, szem előtt tartva a jelenkor fő rekonstrukciós irányait.

szerző

 • Ress Mátyás
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Dudás Annamária
  Egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Dr. V. Horn Valéria
  egyetemi docens, Magasépítési Tanszék

helyezés

Scientia et Conscientia Alapítvány II. helyezett