Regisztráció és bejelentkezés

Gumibitumen alkalmazásának hazai és nemzetközi tapasztalatai

A dolgozatomban az útépítési szektor egyik Magyarországon még csak néhány éve alkalmazott, de több évtizedes nemzetközi múlttal és tapasztalattal rendelkező különleges kötőanyagáról, a gumibitumenről írtam. Az első részben ennek bemutatása, felhasználási lehetőségeinek ismertetése és alkalmazásának hazai és nemzetközi tapasztalatainak prezentálása volt a célom. A jelenleg Magyarországon használt legmodernebb kémiailag stabilizált gumibitumenek tulajdonságainak, előnyeinek és hátrányainak összevetésére is kitérek. Bemutatásra kerülnek a Magyarországon gumibitumen útépítési kötőanyaggal megépült aszfaltok vizsgálati eredményei és építési tapasztalatai.

A gumibitument már több évtizede használják világszerte. A nemzetközi gyakorlatban régebb óta használt anyagnak útépítési alkalmazása napjainkban az Egyesült Államokban a legelterjedtebb, ahol már az 1960-as évek óta használják útépítéseiken, emellett Ázsiában és Európában, legfőképp Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában élvezik a gumibitumen, illetve a felhasználásával előállított aszfalt utak nyújtotta előnyöket.

Itt kerülnek kifejtésre a gumibitumen számos vizsgálati módszerei közül néhány típusvizsgálat során tapasztalt nehézségek és megemlítésre kerülnek ezeket a típusvizsgálatokat helyettesítő vizsgálatok is.

A több tapasztalattal rendelkező országok vizsgálati munkáiból összeállított ismertetőmben a vizsgálati eredmények bemutatására helyeztem a hangsúlyt. Ismertetem a különböző országokban ilyen és hagyományos anyagból megépült autóutak beépítési rétegvastagságait, deformálódásait, kőkipergéseinek vizsgálati eredményeit, közlekedési zaj szintjeinek viszonyait, alkalmazhatósági hőmérséklet-intervallumainak összehasonlítását, életciklus-költségeinek összevetését, az elérhető tapadási tulajdonságait.

Betekintést nyerhetünk a gumitartalom pályaszerkezetre gyakorolt befolyásoló hatásaiba. Megemlítésre kerülnek még a környezetre gyakorolt jótékony hatások közül a hulladék gumiabroncsok újrafelhasználásának eredményei.

szerző

  • Király Krisztina Noémi
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Igazvölgyi Zsuzsanna
    adjunktus, Út- és Vasútépítési Tanszék