Regisztráció és bejelentkezés

Felmérés a szentendrei komposztprogram hatékonyságáról

2009-től, Szentendre városában házi komposztprogramokat kezdeményeztek. 2012-ben már a IV. Komposztálási Program került bevezetésre. A programokat Szentendre Város Önkormányzata bonyolította le. Célkitűzése elsődlegesen a hulladékégetés visszaszorítása volt, de ezzel párhuzamosan a háztartásokban keletkezett szerves hulladékok mennyiségét is csökkenteni kívánta. A program keretében évi legfeljebb 100 háztartás pályázat útján nyerhetett 2-2 komposztládát. 2 db láda térfogata 680-700 liter. A lehetőséget ki is használták a lakosok, hiszen eddig minden évben túljelentkezés volt. 2012 nyarán Szentendre Város Önkormányzat Építéshatósági Irodájában lakossági felmérést végeztem a program hatékonyságáról. E Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat 47 helyszíni felmérés során szerzett tapasztalataimon alapul. 2009. és 2012. között a komposztprogramban részt vevő, és általam vizsgált háztartásokban számításaim alapján 22 köbméter komposztot hasznosítottak. További 11 köbméter kész komposztot, és 7 köbméter még nem tökéletesen komposztálódott hulladékot még tárolnak. Ez azt jelenti, hogy három év alatt a háztartások összesen 40 köbméter szerves hulladéktól szabadulhattak meg a programnak köszönhetően. A város lakossága körülbelül 25000 fő. 2 db komposztláda nagyjából 5 fő egyévi hulladéktermelését fedezi. Az egész város hulladéktermelésének fedezéséhez így 10000 db komposztláda kellene. Ehhez még 9200 db hiányzik, melynek kiosztásához változatlan feltételek mellett, és a program keretének bővítése nélkül 46 év lenne szükséges. A lakók az Önkormányzat komposztálási programjaival elégedettek voltak, ám a hivatal ezzel egy időben megszüntette a kerti hulladékok központi komposzttelepre való elszállítását, gondolva, hogy a Program majd eredményt hoz az égetések számának csökkentésében. Ezt még a komposzt programban résztvevők is sérelmezték, különösképpen azok, akik aprító gép hiányában nem komposztálnak nagyobb növényi részeket. A kerti hulladékok elszállításának beszüntetése azonban elsődlegesen a programon kívülieket sújtja, akiknek részaránya a teljes lakosság 92%-a. Az Önkormányzat célkitűzésének, vagyis a kerti hulladékok égetésének csökkentésére a komposztálási program rendkívül jó, és eredményes ötlet. A kerti hulladékok szállításának megszüntetése viszont annál rosszabb, és környezetszennyezőbb, ugyanis ha ezt a hulladékot nincs hova szállítani, vagy annak komposztálása nem megoldható, azt a lakosok többsége rendszerint elégeti a kertben, mert a tehetetlenül áll a probléma előtt. Tegyük fel, hogy nincs komposztprogram. A kukák átlagosan 120 literesek. Ezeket évente 52-szer szállítják el 5000 háztartásból. Ez maximálisan évi 31200 köbméter hulladékot jelent, melynek általában 24%-a, vagyis 7488 köbméter komposztálható, de kerti égetésre szánt hulladék. A komposztprogramban részt vevő 400 háztartás esetében ez a mennyiség 599 köbméter/év. A differencia alapján legrosszabb esetben akár 6889 köbméter/év hulladékot is elégethetnek. Van rá mód ugyan, hogy egyénileg hulladékudvarokba szállítsák a kerti hulladékot, viszont ez sokkal nagyobb légszennyezést von maga után, mint a régi központi szállítási rendszer.

szerző

  • Pápai Péter Mátyás
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Szilágyi Ferenc
    docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett