Regisztráció és bejelentkezés

Történelmi habarcsok vizsgálata, Budai vár

A régészeti ásatások során már régóta gondot okoz, hogy az egyes építmények, épületmaradványok korát nagyon nehéz behatárolni. Az utóbbi időben számos építkezés kezdődött meg a Budai várban, amelyeket rend szerint régészeti feltárások előznek meg. Ezen ásatások során sok egykori várfal, épületmaradvány került ismét a felszínre. Ezeknek csak egy részéről áll rendelkezésünkre pontosabb információ régi feljegyzések, rajzok alapján, a többi eredete ismeretlen.

A kutatás fő célkitűzése, hogy laboratóriumi módszerekkel és az azokkal nyerhető vizsgálati eredményekből próbáljuk lehatárolni a valószínűsíthetően egy időben készített falszerkezeteket, valamint a későbbi javítások anyagait, helyzetét. A habarcsminták összetételének ismerete alkalmas lehet a korábban nem ismert falszerkezetek készítése körülményeinek meghatározására. Ehhez az ásatások során előkerült falakból (mind az ismert korúakból, mind pedig az ismeretlenekből) habarcsmintákat vettünk. A vizsgálatok során ezek összetételét, különböző tulajdonságait próbáltuk meg elemezni, egymással összevetni. A módszerek és kapott eredmények segítségével a régészeti kormeghatározás pontosabbá, egyszerűbbé válhat. Akár már korábban egykorúnak hitt építményekről is kiderülhet, a módszer által, hogy egyes részei más és más korban készültek el.

szerzők

 • Lógó Benedek András
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Szabó Zsuzsanna
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Kopecskó Katalin
  egyetemi docens, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Dr. Vásárhelyi Balázs
  egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom