Regisztráció és bejelentkezés

Telítetlen talajok mechanikája

Dolgozatunk célja a telítetlen talajok talajfizikai jellemzőinek pontos meghatározása a gazdaságosabb tervezés érdekében. A hazai és nemzetközi geotechnikai gyakorlat alapozások tervezésekor, rézsűállékonyság meghatározásakor és egyéb stabilitási kérdésekben a telített talajparamétereket alkalmazza a számítás során. Korábbi szakirodalmi adatokból jól ismert, hogy a telítetlen talajok nyírószilárdsági paraméterei jelentősen meghaladják a telített értékeket, mivel kiegészülnek egy úgy nevezett szívási többlettel. Telítetlen közegekben a telített értékek alkalmazása a biztonság javára való közelítést eredményezi, azonban ennek következtében jelentős túlméretezéshez vezethetnek. Állékonysági kérdésekben a valós tönkremenetelek visszaszámolása, "back analysise" igazolja a telített értékek valótlanságát.

Annak érdekében, hogy a hazai csúszásveszélyes területeken is pontosabb modellezéseket végezhessünk, a magyarországi jellemző talajtípusok közül a lösz vizsgálatát végeztük el. A Talajtani Kutató Intézetben lehetőségünk nyílt víztartási görbék meghatározására, majd a BME Geotechnikai Laboratóriumában végeztük el a kiegészítő nyírószilárdsági vizsgálatokat. Az eredmények kiértékelését követően meghatároztuk a vizsgált talajtípus esetében felvehető teherbírási többlet értékét. Laboratóriumi kísérleteink eredményeit felhasználva végeselemes programmal modelleztük egy korábbi tönkremenetel alakulását, majd síkalapozási esetekre vizsgáltuk a figyelembe vehető többletteherbírás mértékét.

szerzők

 • Lévai Dóra
  építőmérnöki
  nappali
 • Donovál Krisztina
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Varga Gabriella
  adjunktus, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Dr. Mahler András
  egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom