Regisztráció és bejelentkezés

Kőzettestek GSI szerinti osztályozásának lehetősége kvalitatív módszerrel

Kőzettestek GSI szerinti osztályozásának lehetősége kvalitatív módszerrel

Hideg Gergely ELTE TTK

Konzulens: Dr. Vásárhelyi Balázs BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék

A kőzettestek osztályozásokra számos módszert fejlesztettek ki az elmúlt közel 50 évben (pl. RMR, Q, RMi), melyek között az utóbbi időben szinte egyeduralkodóvá vált a Geológiai Szilárdsági Index (GSI) használata. A GSI értéke 0 (teljesen töredezett) és 100 (teljesen ép) között ad egy képet a kőzet mérnöki szempontból vett minőségéről, figyelembe véve annak tagoltságát (blokkosodottságát) és a tagoltságok állapotát, kitöltöttségét, felületi jellemzőit. A GSI-érték nem egy konkrét számot eredményez, hanem egy tartomány kerül meghatározásra általa. A GSI értékének meghatározására, megalkotói eleinte a szemrevételezést javasolták, bár ez a módszer az emberi szubjektivitásból kifolyólag azonos kőzettestekre eltérő értékeket eredményezett.

Mára a GSI értékének megadására 7 számítási módszer áll a rendelkezésünkre. A kutatás célja egy kvantitatív módszer kidolgozása és bemutatása a GSI pontos értékének meghatározására. Két független területen készült tesztek eredményei azt mutatták, hogy a tagoltsági réstérfogat integrálgeometriai meghatározásával egyértelműen beskálázható a kőzettest blokkosodása. A tagoltságok állapota helyszíni csúszási vizsgálatokkal és Schmidt kalapáccsal lettek pontosítva. A mérési eredmények a szakirodalom alapján megadott eredményekkel lettek kalibrálva. A kutatás eredményei hazai feltárások területein végzett megfigyelésekkel és azok dokumentálásával kerül bemutatásra.

Irodalom

A. F. Beyer, F. Rolofs: Integralgeometrische Bestimmung geotechnisch wichtiger Klufteigenschaften Rock Mechanics 14, 43-56(1981)

B. Balazs Vasarhelyi, Gábor Somodi, Ágnes Krupa, Laszlo Kovacs: Comparison of different calculation methods of Geological Strength Index (GSI) values in a specific underground construction site ENGEO_2018_195 (2018)

C. Bedi, M. Invernici, J.P. Harrison: Quantitative assessment of variability in values of Geological Strength Index (GSI) Geomechanics and Geodynamics of Rock Masses – Litvinenko (Ed.) (2018)

D. Görög Péter, Vámos Mariann, Török Ákos, Vásárhelyi Balázs: A Geológiai Szilárdsági Index (GSI) magyarországi alkalmazhatósága Földtani Közlöny 140/1 89-96 (2010)

szerző

  • Hideg Gergely
    Egyéb hazai egyetem

konzulens

  • Dr. Vásárhelyi Balázs
    egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést