Regisztráció és bejelentkezés

Kőzetek fagyasztás hatására bekövetkező mechanikai változásainak vizsgálata

A kőzetek mechanikai viselkedését, fizikai paramétereit, tervezéskor és kivitelezésnél

figyelembe vehető anyagmodelljét jelentős mértékben befolyásolja annak pillanatnyi

petrofizikai állapota. Bizonyított, hogy légszáraz állapotban a kőzetek szilárdsága jóval

nagyobb, mint vízzel telített esetben. A mechanikai paramétereket jelentős mértékben

befolyásolja a kőzet szerkezete is: a porozitás növekedésével annak szilárdsága csökken.

A TDK kutatás célja, hogy megvizsgáljuk, ezen hatásokon kívül a pórusokban kialakuló

jéglencsék hatását a kőzettömb (ép kőzet) szilárdságára, tervezés során figyelembe vehető

mechanikai paramétereire. A vizsgálatok során összehasonlítottuk a légszáraz és vízzel

telített, valamint telített és telítés után lefagyasztott (-20°C) próbatestek fizikai tulajdonságait.

A méréseket nagy porozitású durva mészkő próbatesteken végeztük el. Törekedve minél

nagyobb próbatest-szám kialakítására, egyirányú nyomó és közvetett húzószilárdsági

vizsgálatokat végeztünk. A mérések előtt mind a próbatest sűrűsége, mind abban az

ultrahang-terjedési sebesség megmérésre került.

A kapott eredmények, mechanikai viselkedés és kőzetmechanikai paraméterek ismeretében

lehetőség nyílik fagyasztásos munkatér-határolás, alagútépítés modellezésénél a pontosabb

tervezésre.

szerző

 • Dézsi Kristóf
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta
  -, - (külső)
 • Dr. Vásárhelyi Balázs
  egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett