Regisztráció és bejelentkezés

Mészkő zúzalék és kvarc homok tartalmú habarcsok tulajdonságainak változása a kötési idő függvényében

Természetes kőanyagból épült műemlékek felújításakor sok esetben szükség van restauráló habarcsok alkalmazására. A kutatás célja az, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható és a forgalmazó által előírt gyári receptúra helyett egy más összetételű, a kőanyaggal sokkal inkább kompatibilis habarcsot hozzunk létre. A habarcsok tulajdonságait különféle adalékanyagok segítségével módosíthatjuk így létrehozva egy újabb nem gyári receptúrának megfelelő habarcsot, amely lehetőség szerint jobban alkalmazható az adott kőzet felújításakor.

A kísérletek során két habarcs keveréket vizsgáltam, amelyekben homok, sóskúti durva mészkő zúzalék, trassz cement és mészhidrát különböző arányú keverékét használtam. Sablonokba öntést követően mintegy 300 próbatest készült. A próbatest készítés előtt a habarcsok szemeloszlási vizsgálata készült el. Az anyag tulajdonságai közül első lépésben a minták anyagsűrűségét határoztam meg. A próbatestek szilárdságát 3,7, 14, 28, 220 és 360 napos korában, különböző vizsgálati állapotokban mértem. Így sor került légszáraz, nedves, klímaszekrényben állandó hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok között tartott próbakockák mérésére is. Az időállósági vizsgálatok során fagyasztási ciklusoknak is kitett minták szilárdságát is vizsgáltam. A vízfelvételi tulajdonságokat kapilláris vízfelvétel segítségével lehetett meghatározni. A mérések során, ahol rendelkezésre állt, ott az MSZ EN szabvány szerint folytak a mérések.

A mérési adatok igazolták, hogy a habarcsok 28 napos korukig elérik a kőzetekkel közel azonos szilárdságot, hosszabb távon viszont szilárdságcsökkenés tapasztalható. A testsűrűség változása ezzel szemben ilyen egyértelmű tendenciát nem mutatott. A habarcsok szilárdsági, sűrűségi és időállósági tulajdonságokban a vizsgált durva mészkövek jellemzőivel jelentős egyezést mutatott. A habarcshoz adagolt kvarc homok adalékanyag javítja a mechanikai tulajdonságokat. A szilárdság időbeni változása azonban igényli a hosszabbtávú további vizsgálatokat.

szerző

 • Szijártó Anna
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Török Ákos
  egyetemi tanar, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Dr. Szemerey-Kiss Balázs
  posztdoktori ösztöndíjas, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom