Regisztráció és bejelentkezés

A budai márga kőzetfizikai paramétereinek statisztikai értékelése a budai Várhegy térségéből származó vizsgálati eredmények alapján

A budai márga kőzetfizikai paramétereinek statisztikai értékelése a budai Várhegy térségéből származó vizsgálati eredmények alapján

Czinder Balázs, MSc I. évfolyam

Konzulensek: Dr. Török Ákos, Dr. Görög Péter, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

A dolgozat témája a Budai-hegységben, azon belül a Várhegy térségében is megjelenő, az azt leginkább jellemző kőzet, a budai márga kőzetfizikai paramétereinek jellemzése, azok statisztikai elemzése és értékelése.

Az elemzéseket, vizsgálatokat több mérési eredmény alapján készítettem el. Felhasználtam a Várhegy nyugati oldalán épülő mélygarázs, a Várgarázs területéről származó fúrások eredményeit, valamint korábbi laborvizsgálati eredményeket is kiértékeltem.

A Várhegy délkeleti végénél található Várbazár mögött 2013-ban megkezdődött egy új mélygarázs építése, melyhez több fúrást mélyítettek le. A fúrások a budai márga nagy vastagságú rétegsorát harántolták, feltárva több márga változatot. Ezen fúrások anyagából lehetőségem nyílott kőzetfizikai laborvizsgálatok elvégezésére. Ebben segítségemre volt Balog Zsolt. Meghatároztam a különböző kőzettípusok sűrűségét, egyirányú nyomószilárdságát, Poisson-tényezőjét, rugalmassági modulusát és a nyírószilárdságát. Az itt kapott eredményeket szintén felhasználtam a statisztikai elemzés során.

A statisztikai vizsgálatok a korábbi szakirodalmi adatok és az általam szerzett paraméterek összegzése, összefésülése után kezdődhetett meg. Erre a Microsoft Excel programot használtam, valamint egyéb statisztikai szoftvert, így az SPSS Statistics 17.0 programot is. A statisztikai elemzések, értékelések rámutatnak, hogy az általánosságban meghatározott, a Budai Márga Formációt jellemző kőzetfizikai paraméterek globálisan értelmezendők, azokat lokálisan vizsgálva (például a Várbazár területét kiemelve) jelentős, esetenként nagyságrendi eltérések is tapasztalhatóak.

A felső-eocén kori budai márga a felszín közelében fekszik, így a felszín alatti és a felszíni építési folyamatokhoz szorosan kapcsolódik. Ennek köszönhetően a tulajdonságainak a megismerése kiemelt jelentőségű. Az általam vizsgált kőzetfizikai paraméterek értékelése kiindulási alapot adnak a térségben tervezett építési projektek tervezéséhez és az egyes szerkezetek befogadó kőzeteinek állékonyság vizsgálatához, közelítő számítások formájában is.

szerző

 • Czinder Balázs
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Török Ákos
  egyetemi tanar, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Dr. Görög Péter
  egyetemi docens, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett