Regisztráció és bejelentkezés

Menetrendi fejlesztések a H5-ös HÉV-vonalon

Menetrendi fejlesztések a H5-ös HÉV-vonalon

Balogh Samu Márton IV. évfolyam

Konzulens: Dr. Bocz Péter, Út és Vasútépítési Tanszék

A Tanulmány célja megvizsgálni azt, hogy nem lehetséges-e olyan, a maitól eltérő menetrend kialakítása, amely jobban szolgálja az utazóközönség igényeit, amely gyorsabb eljutást, így magasabb komfortfokozatot biztosít a HÉV-et igénybevevők számára. A Tanulmány készítésekor fontos célkitűzés volt, hogy olyan megoldási javaslatok szülessenek, amelyek kis forrásigényűek, így esetleges megvalósításuk nem feltétlenül a szűkös források függvénye. A tárgyalt megoldások nem elsősorban infrastrukturális, hanem szervezési jellegűek, így megvalósulásuk csak az üzemeltető szándékán múlhatna.

A szentendrei vonal harmadikként nyílt meg a ma is üzemelő budapesti HÉV-vonalak közül, azonban mindmáig ez a legjelentősebb. A közelmúltban elvégzett felújítási munkálatoknak köszönhetően ma megbízható eljutást biztosít a közösségi közlekedés használóinak. A mai menetrendi struktúra az 1970-es években lezajlott békásmegyeri házgyári lakótelep építésekhez kapcsolódik: ekkor vált szükségessé a betétjárat indítása. Ennek következtében közlekedik ma is a két viszonylat, a szentendrei alap-, és a békásmegyeri betétjárat. Pedig ez nem volt mindig így, a múltszázad derekán jártak még expressz járatok a HÉV vonalán. Az egyéb, követendő példákért nem is kell mindig messze mennünk, hiszen hazánkban is több vonalon vezetett már be a MÁV a hagyományostól eltérő, zónázó, vagy gyorsított vonatokkal operáló menetrendet.

A TDK Tanulmány gerincét az utazási szokások felmérése adja. A felmérés a H5-ös HÉV vonalán, különböző állomásokon történt, a reggeli, illetve a délutáni csúcs időpontjában. A felmérések célja azt megállapítani, hogy honnan hova indulnak az utasok, melyek azok az állomások, amelyek a legnagyobb utasforgalmat bonyolítják le, és melyek azok, amelyek jelentőségükben elmaradnak a főbb állomásoktól. A felmérés a kérdések személyes feltevésén keresztül történt. A kutatás eredményei, valamint a vonal adottságai alapján (figyelembe véve a biztosítóberendezés, valamint a vasúti pálya adottságait), javaslatok kerülnek bemutatásra a jobb menetrendi kialakítás céljából, melyek különböző szempontok alapján kerülnek értékelésre.

A Tanulmánynak nem célja egyértelmű döntést hozni, mi lenne a tökéletes megoldás a fentebb részletezett kérdésre, nem is lehetne, hiszen egy ilyen döntést olyan felmérő és kutató munkának kell megelőznie, mely meghaladja egy hallgató lehetőségeit és eszközeit. A Tanulmánynak csupán az célja, hogy bemutassa: a H5-ös HÉV-vonalon kialakítható lehet a mainál kedvezőbb menetrendi struktúra, érdemes lehet a téma részletesebb vizsgálata.

szerző

  • Balogh Samu Márton
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Bocz Péter
    , (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett