Regisztráció és bejelentkezés

Reciprok n-kapuk egy alosztályának szintézise

A reciprocitás a villamos hálózatelmélet egyik alapfogalma. Rengeteg cikk és tanulmány foglalkozik reciprok n-kapuk leírásával, hiszen a legtöbb valóságos lineáris hálózati elem reciprok. Az antireciprocitás egy kevésbé ismert tulajdonság, ennek ellenére nagyon szorosan kapcsolódik a reciprocitás fogalmához.

A dolgozatban a két alapfogalom részletes bemutatása után azokkal az n-kapukkal foglalkozunk, melyek egyszerre reciprokok és antireciprokok, és bemutatjuk, hogy ezek hogyan szintetizálhatóak minimális számú ideális transzformátor összekapcsolásával.

Végül megvizsgálunk egy 2-kaput, ami két ideális transzformátor összekapcsolásával jön létre, és leírjuk, hogy a transzformátorok áttételének megválasztása hogyan vezethet szingularitáshoz, és ennek köszönhetően hogyan befolyásolja az összekapcsolásból adódó 2-kapu viselkedését.

szerző

  • Vékássy Áron
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Recski András
    prof. emeritus, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

helyezés

III. helyezett