Regisztráció és bejelentkezés

Egyetemi hallgatók tanulmányi teljesítményének modellezése Bayes-hálókkal

A lemorzsolódás és az előre tervezett képzési időt jóval meghaladó diplomaszerzés komoly fejtörést okoz az oktatási döntéshozóknak szerte a világban. A jelenség fokozottan jelen van Magyarországon az STEM felsőoktatásban, a végzési arányok tekintetében hazánk Európai Uniós összehasonlításban lemaradásban van. A lemorzsolódás okainak feltárása, a hallgatók tanulmányi sikerességének támogatása és a beavatkozási pontok megtalálása komolyan kutatott kérdéssé vált, mely nagy érdeklődésre tart számot mind az oktatáskutatók, mind az oktatási döntéshozók részéről.

A tanulmányi rendszerekben tárolt adatkincs, illetve a statisztikai, gépi tanulási módszerek fejlődése új megközelítést tett lehetővé, ami új kutatási irányt hozott létre. Jelen dolgozat is ehhez az irányhoz kapcsolódik, melynek célja, hogy feltérképezzük az előtanulmányok és a képzésben eltöltött első félévek teljesítménye közti kapcsolatokat Bayes-hálók segítségével, és ennek segítségével megválaszoljuk azt a kérdést, hogy mely összefüggések a legjelentősebbek és milyen megoldások lehetségesek a negatív hatások kiküszöbölésére.

Dolgozatomban áttekintem a Bayes-hálók kapcsolódó elméletét, hogy hogyan képesek változók közti összefüggőségi kapcsolatok feltárására, illetve bemutatom a legfontosabb konstrukciós algoritmusokat. Bemutatom a Bayes-hálók oktatási adatokra való alkalmazásában rejlő lehetőségeket a friss nemzetközi irodalomra és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak korábbi középiskolai tanulmányi eredményeire és egyetemünkön elért eredményeire támaszkodva. Feltárom a korábbi tanulmányi eredmények és a képzés első félévének eredményei közötti kapcsolatot, majd rámutatok a legjelentősebb összefüggésekre, és lehetséges beavatkozási pontokat, megoldási lehetőségeket is vázolok.

szerző

 • Gál Kristóf
  Matematikus mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Molontay Roland
  Egyetemi docens, Sztochasztika Tanszék
 • Baranyi Máté
  doktorandusz, Sztochasztika Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést