Regisztráció és bejelentkezés

Járműkommunikációt kiszolgáló backhaul hálózat modellezése és elemzése

Napjaink egyik meghatározó tevékenysége a közúti utazás és szállítás, így érthető, hogy az újabb technikai-technológiai vívmányok ennek biztonságosabbá és hatékonyabbá tételének irányában is felhasználásra kerülnek. Egy ilyen elgondolás a járművek kommunikációja, egymással (V2V=Vehicle to Vehicle), az infrastruktúrával (V2I=Vehicle to Infrastructure), vagy akár egy központi hálózattal (V2N=Vehicle to Network). Ezekhez a kooperatív intelligens közlekedési rendszerekhez (az angol betűszóból C-ITS-ekhez) kommunikációs szolgáltatások kellenek, amelyek megvalósítási változatait fontos értékelni a követelmények szempontjából. A folyamatosan alakuló alkalmazások jelenlegi fejlettségi szintje alapján azonban még nem lehet klasszikus értelemben vett részletes követelményeket meghatározni a szükséges hálózati szolgáltatásokra, ezért analitikus megközelítést alkalmazunk a lehetséges megoldások képességeinek összehasonlító elemzésére (például architekturális változatok rendelkezésreállási számításait).

A dolgozat a szakirodalomban már meglévő és bevettnek számító rendelkezésreállási modelleket és módszereket adaptálja és terjeszti ki az RSU (út menti kommunikációs állomás)-távoli szerver pont-pont kapcsolatra, és az ONU(járműfedélzeten lévő állomás)-szerver kapcsolatra.

Erre alapozottan generikus modelleket alkalmazva lehetőség nyílik a backhaul hálózati megoldások különböző topológiai és architekturális változatainak összehasonlító elemzésére és a kapcsolatok rendelkezésreállásának érzékenységvizsgálatára is. Ez utóbbiak alapján eldönthető, hogy melyek a kapcsolat kritikus elemei, mi határozza meg az elérhetőséget.

A kidolgozott modellek és módszerek gyakorlati alkalmazhatóságának illusztrálására a dolgozat bemutat egy hipotetikus esettanulmányt, mely a backhaul hálózat megvalósításának néhány lehetséges technológiai változatát elemzi és hasonlítja össze.

Az eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hálózati szolgáltatási követelmények definiálása után a backhaul hálózati architektúrát, topológiát célzottan lehessen tervezni, így redundáns elemek és erőforrások csak indokoltan kerülnek a választott megoldásokba.

szerző

  • Lévay Mátyás
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Jakab Tivadar István
    címzetes docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

helyezés

III. helyezett