Regisztráció és bejelentkezés

Közterületi töltési profilok készítése és azok elosztó hálózatra gyakorolt hatásának a vizsgálata

A dolgozat keretében a közterületi elektromos autó töltőállomások töltési szokások és ezek közcélú hálózatra gyakorolt hatását fogom elemezni. Az elemzés alapjául 5 darab közterületi töltő közel másfél évet felölelő töltési adatai kerülnek felhasználásra.

A bemutatásra kerülő munka első felében az e-töltő berendezések terhelési profiljainak közös mintázatai kerülnek feltárásra, mely alapjául szolgál egy töltő profiladatbázis létrehozásához. A klaszterezési folyamat kiterjed földrajzi-urbanisztikai jellemzőkre (belvárosi, forgalmi csomópont, szabadidő központ és iroda környezet stb.), időbeliség figyelembevételére (hétköznap-hétvége, szezonalitás) illetve a fizetős és nem fizetős időszakok közötti átalakulási folyamatokra is.

Az adatok kiértékelését követően egy minta hálózat kerül felépítésre Digsilent Powerfactory programban, amelynek alapjául a XIV. kerület egy leágazása kerül figyelembevételre, mivel ez a kerület a bel- és külváros határán helyezkedik el, valamint a Városligetnek köszönhetően jelentős szabadidős területek is rendelkezésre állnak. Továbbá a mintahálózat felépítéséhez az interneten elérhető töltő adatbázisok alapján figyelembevételre kerül, hogy hány további töltőberendezés érhető el a vizsgált áramkör közelében és azok is beépítésre kerülnek. A szimuláció során a töltőknél figyelembevételre kerül, hogy ingyenes vagy fizetős berendezésekről van-e szó és ahhoz megfelelően kerül igazításra a töltési profil.

szerző

 • Hruska Oliver
  Villamosmérnöki szak, alapképzés
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Sinkovics Bálint
  doktorandusz, Villamos Energetika Tanszék
 • Mátrai Tamás
  tudományos segédmunkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék