Regisztráció és bejelentkezés

Hibahelyek kimutatása kisfeszültségű kábeleken terhelés mellett

A TDK dolgozatom témája az előző évi témám a kisfeszültségű földkábeleken kialakult hibahelyek kimutathatóságának vizsgálatának a folytatása. Az eddigiek során azt használtam ki, hogy a kisfeszültségű kábelek esetén csak akkor alakulnak ki átívelések a kábelen, ha az a kábel sérült. Az előző vizsgálataim során arra jutottunk, hogy laboratóriumi körülmények mellett, valamint terhelésmentes esetben észlelni tudják a műszerek a kialakult áramimpulzusokat a kábelen, melyeket az átívelések hoztak létre.

Ezen átívelések a hálózaton különböző frekvenciájú áramkomponenseket hoznak létre, leginkább nagyfrekvenciás összetevőket ráadva a hálózaton megjelenő áramképre. Így a frekvenciatartománybeli analízis is igazán fontos főleg akkor, ha nem csak üresen jár a kábel. Vizsgálataim során a terhelésmentes kábelen elvégzett frekvenciatartománybeli analízist is végeztem.

A BME Nagyfeszültségű laboratóriumában kialakítottam egy mérési összeállítást. Ahol hibamentes kábelmintákat és szándékosan megsértett kábelmintákat vizsgáltam terhelés mellett. A kábeldarabokat esőztetett földbe helyeztem el, mivel előző kutatásom során kiderült, hogy a vizsgált feszültségszinteken csak nedves környezetben alakul ki az átívelés a sértett vezető körül. A méréseim során egy oszcilloszkóppal mértük a kábelen eső feszültséget és a rajta átfolyó áramot.

Az áram és feszültség görbéket, amiket oszcilloszkóppal mértem, úgy alakítottam MATLAB-bal mintha azokat egy okosmérő mérte volna. Ezek után összevetettem a hibával sújtott és az ép kábeleken kialakuló áram és feszültséggörbéket. Ezek alapján következtetéseket vontam le, hogy mennyire detektálható a hiba akkor, ha kisebb fogyasztó van a kábelen elhelyezve.

szerző

  • Szalai Merse
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Cselkó Richárd
    adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Jutalom