Regisztráció és bejelentkezés

Villamos autó töltőállomások sztochasztikus modellezése

A tanszéki feladatkiírás szerint a feladat egy töltőállomás sztochasztikus modellezése, mely során át kell tekinteni a gyorstöltő-állomások méretezésére vonatkozó nemzetközi szakirodalmat; modellezni a beérkezési intenzitást, az autókra jellemző töltési karakterisztikát, a beérkezéskori töltöttség nagyságát; végül pedig készíteni egy sztochasztikus modellt MATLAB környezetben, amely segítségével különböző intenzitású járműforgalom mellett meg lehet határozni a szükséges töltőfejek számát.

A fentieknek megfelelően munkámat a téma bevezetésével, a feladat indokoltságának megalapozásával kezdtem. A villamos autók típusainak, töltési lehetőségeinek rövid áttekintését követően szakirodalomkutatással folytattam a munkámat. Külön dolgoztam fel a gyorstöltőállomás létesítéssel, méretezéssel foglalkozó, valamint külön a töltőállmás modellezéssel foglalkozó cikkeket.

Az átfogó irodalomkutatást követően a sztochasztikus modell felépítésének bemutatásával folytattam a dolgozatomat. Először ismertettem a töltőállomással kapcsolatos modelleket, a beérkezést, kialakuló várakozási sort leíró matematikai modellt, valamint a kiszolgálás leképzésére vonatkozó lehetőségeket is, majd ezt követően a villamos autókkal kapcsolatos modellekkel foglalkoztam, nevezetesen az érkezésre és távozásra vonatkozó töltöttségi statisztikákkal, töltési karakterisztikákkal és a töltési idő meghatározásával.

A dolgozatom utolsó nagy tartalmi egysége a felépített modell eredményeinek kiértékelésével foglalkozik. Bemutatom a méretezéskor szem előtt tartandó szempontokat, megvizsgálom a modell bemeneti paramétereinek végeredményre gyakorolt hatását, illetve ismeretem a feladatkiíráson túlmutató, időfüggő beérkezési intenzitás mellett végzett szimuláció eredményeit is.

szerző

  • Törő Dominik
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Farkas Csaba
    egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Audi Hungaria I. helyezett