Regisztráció és bejelentkezés

Optimális villamos energia árzónahatárok meghatározása az ENTSO-E közös hálózati modelljén

Az Európai Unió közös energiapolitikájának célja a tagállami energiapiacok egységesítése. A nemzeti rendszerirányítók egy közös szervezeten, az ENTSO-E-n keresztül vesznek részt a közösen alkalmazott szabályok kialakításában.

Mára a másnapi kereskedésben az egységesítés eljutott két nagyobb, összekapcsolt piaci egységig a kontinentális Európa területén. Ezek további zónákra oszlanak, amelyek között a kereskedés határkeresztező kapacitások allokációján keresztül valósul meg. Zónánként egy jellemző energia ár kerül meghatározásra, amely akár a szomszédos zónák áraival is megegyezhet, amennyiben a kereskedést a szűkös kapacitások nem korlátozzák.

Az európai megközelítéssel szemben Észak-Amerikában ún. csomóponti árazási rendszer van érvényben, amelyben minden átviteli hálózati csomópont egy-egy európai értelemben vett zónának felel meg. Az összetettebb megközelítéssel a hálózati korlátok pontosabb leképzése valósítható meg.

A közös megközelítésként bevezetni tervezett áramlás alapú kapacitáskalkuláció elindításával a Magyarországot is tartalmazó (CORE) kapacitásszámítási régió is közelebb kerül az utóbbi, fizikai áramlásokat rendkívül jól tükröző rendszerhez. Azonban a jelenlegi árzónák határait lényegében az egyes országok határai adják, nem pedig a hálózati jellemzők. Ez alapján indokolt a kereskedési zónák határainak felülvizsgálata, valamint esetlegesen új zónák létrehozásának kezdeményezése.

Dolgozatom célja, hogy az ENTSO-E adatszolgáltatására alapozva a régiós átviteli hálózat egy olyan modellje szülessen meg, amin a fent említett téma érdemben vizsgálható. Ehhez a CGM (Common Grid Model) adatait szükséges megismerni, illetve a számítások elvégzéséhez inkonzisztenciák feloldásával, kritikus hibák detektálásával megfelelő állapotba hozni. A hálózat kiépítése után az alkalmazni kívánt módszer és a zónák kialakítására vonatkozó elemzések eredményei is bemutatásra kerülnek.

szerző

  • Sütő Bence
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Sőrés Péter Márk
    egyetemi tanársegéd, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

I. helyezett