Regisztráció és bejelentkezés

Arany nanorészecskék szintézise és bioszenzorként történő alkalmazása

Absztrakt

A nanorészecskék változatos és szabályozható tulajdonságaiknak köszönhetően számos szerteágazó felhasználási területtel rendelkeznek. A konkrét alkalmazások közé tartoznak – a teljesség igénye nélkül – a napelemek egyes fajtái, víz tisztítására/szűrésre használt membránok, gyógyszerhatóanyag leadó rendszerek, katalizátorok, öntisztító- és antireflexiós felületet biztosító filmek (pl.: ablaküvegen, szemüvegen). Az egyik legjelentősebb területet azonban az egészségügyi és orvosbiológiai felhasználások alkotják, különös tekintettel a biológiai érzékelőkre.

A munkám célja a biológiai érzékelőkben alkalmazott fémes nanorészecskék – elsődlegesen az arany nanoprizmák – szintézisének megismerése. Ehhez kapcsolódóan szükséges a bioérzékelők működésének megértése, a nanorészecskéknek- és szintézisük módszereinek tanulmányozása, a szintézis hatása a tulajdonságokra (hiszen ez határozza meg az alkalmazhatóságot). Az érzékelés alapját a lokalizált felületi plazmon rezonancia jelenti, ezért ezen jelenség megismerésére, valamint a nanorészecskék fizikai tulajdonságaival való kapcsolatának tanulmányozására is figyelmet fordítottam. Munkám során a szintézis elvégzését és optimalizálását követően az arany nanoprizmákat optikai spektroszkópiával vizsgáltam és pásztázó elektronmikroszkóppal karakterizáltam, majd fázistranszfert valósítottam meg, valamint szilárd hordozóra történő rögzítéssel kísérleteztem, melynek kapcsán ligandcsere is szükségeltetett.

A dolgozat további részeiben egy rövid bevezetőt nyújtok a témához, áttekintem a munkám szempontjából releváns irodalmat (nanorészecskék, szintézisük, fázistranszfer, ligandcsere és rögzítésük; lokalizált felületi plazmon rezonancia jelensége, biológiai érzékelők) ismertetem az elvégzett méréshez szükséges kísérleti eszközöket és módszereket, értékelem a kapott eredményeket, végezetül pedig kitérek a kutatómunka folytatásának lehetséges irányaira.

szerző

 • Tarpataki Nóra
  Egészségügyi mérnök szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Bonyár Attila
  Egyetemi docens, Elektronikai Technológia Tanszék
 • Borók Alexandra
  doktorandusz, Elektronikai Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett