Regisztráció és bejelentkezés

A szomatikus mikroglia-idegsejt kapcsolat ultrastruktúrája és patológiás szerepe

Napjainkban emberek milliói szenvednek idegrendszeri megbetegedésekben, ami jelentős társadalmi-gazdasági terhet jelent világszerte. A legtöbb kórkép esetében azonban nem áll rendelkezésre megfelelő terápiás kezelés, mivel az idegrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos ismereteink hiányosak és a kialakulásukban szerepet játszó celluláris és molekuláris mechanizmusok zöme máig tisztázatlan. Az elmúlt évtizedekben az idegrendszer fiziológiás és patológiás folyamatainak megértése érdekében folytatott vizsgálatok egyértelműen idegsejt-központúak voltak, elsődlegesen az idegsejtek funkcióját és anatómiáját vizsgálták. Ezen klinikai vizsgálatok zöme ugyanakkor nem vezetett eredményre, ami felveti egy gyökeresen új szemléletmód szükségességét.

Kutatócsoportunkban új megközelítésből kívánjuk vizsgálni a betegségek terápiájának lehetőségét, melynek alapja a központi idegrendszer saját védekezőképességének támogatása. Elsődleges célunk ezért az agy fő immunsejtjének, a mikroglia működésének és funkciójának feltárása. A mikroglia sejtek a központi idegrendszer 10-15%-át kitevő szöveti makrofág sejtek, amik nagyrészt homogén eloszlást mutatnak az idegszövetben és bizonyítottan kiemelt szerepet játszanak az idegrendszert érintő gyulladásos folyamatokban. Figyelmünk középpontjában a mikroglia-idegsejt kapcsolat áll, melynek szerepe az egészséges idegrendszer kialakításában és fenntartásában alapvető fontosságú, de szerepet játszik számos neurodegeneratív folyamat során is. A közelmúltban kutatócsoportunk sikeresen bebizonyította, hogy létezik egy olyan kommunikációs útvonal a két sejttípus között, amely az irodalomban leírt szinaptikus idegsejt részeket érintő mikroglia nyúlványokhoz képest közvetlenebb és gyorsabb információáramlást biztosít. Ez a kapcsolat a neuronok működését leginkább meghatározó része, azaz sejttestje (szóma) és a mikroglia sejtek nyúlványai között jön létre. A közvetlen szomatikus kapcsolat rendkívül gyakori és általános jelenség az agykéregben, amely sejttípustól függetlenül az idegsejtek nagy részén megtalálható. Kutatócsoportunk ezidáig sikeresen azonosította a kapcsolat számos molekuláris alkotóelemét, ami alapján elmondható, hogy a kapcsolat egyedülálló molekuláris ultrastruktúrával rendelkezik.

Kutatómunkánk során ezt a korábban nem ismert kommunikációs felszínt vizsgáljuk, a mikroglia és az idegsejtek között. Kiemelt célunk a kontaktus ultrastruktúrájának jobb megismerése és a kapcsolat kialakításában, illetve fenntartásában résztvevő, ezidáig nem azonosított fehérjék és molekuláris sejtalkotók feltérképezése. Kutatásunk mihamarabbi transzlációs hasznosíthatósága érdekében megvizsgáljuk a kapcsolat strukturális változásait iszkémiás stroke-on átesett egerek agykérgében is.

A szomatikus mikroglia-idegsejt kapcsolatnak kiemelkedő szerepe lehet mind az idegsejtek fiziológiás működésének fenntartásában, mind pedig az idegrendszeri betegségek patofiziológiájában. Az újonnan azonosított szomatikus kapcsolat anatómiájának és működésének pontos megismerése hozzájárulhat az idegrendszert ért gyulladásos folyamatok jobb megértéséhez, ezáltal célzott terápiás kezelések kidolgozásához.

szerző

 • Ujvári Katinka
  Egészségügyi mérnök szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Pósfai Balázs
  tudományos segédmunkatárs, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (külső)
 • Dr. Bonyár Attila
  Egyetemi docens, Elektronikai Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett