Regisztráció és bejelentkezés

A 2 - 150 kHz frekvencia tartomány vizsgálata elektromágneses összeférhetőség szempontjából

A 2 - 150 kHz frekvenciatartomány az elektromágneses összeférhetőség szempontjából jelenleg egy szabályozatlan sávot képvisel, amelyre a zavartűrési- és zavarkibocsájtási szintek, határértékek még nem, vagy csak úgynevezett termékszabványok által definiáltak. A DC - 2 kHz sávra, és a 150 kHz-től kezdődő rádiófrekvenciás tartományra vonatkozóan számos szabvány létezik, azonban a kettő közötti sávban az elektromágneses összeférhetőség biztosítása, a jelen és a közeljövő nagy kihívása. A teljesítményelektronika fejlődésével egyre több olyan berendezés (pl. hálózati inverter) kerül a hálózatra, amelyeknek zavarkibocsájtása (pl. kapcsolási frekvenciájának felharmonikusai) a kérdéses frekvenciasávba esik. Az elszámolási villamos fogyasztásmérők távleolvasásához külföldön széles körben alkalmazott keskenysávú PLC (villamoshálózati távközlés - Power Line Communication) technológia vivőfrekvenciái szintén a 2 - 150 kHz-es sávot használják az adatok továbbítására. Mivel a zavartűrési és zavarkibocsájtási szintek, határok jelenleg nem definiáltak, ezért a készülékek, berendezések és kommunikációs rendszerek között olyan elektromágneses egymásra hatások keletkezhetnek, amelyek során megzavarhatják egymás helyes működését. Erre a jelenségre több ipari esemény is bizonyíték. A berendezések számosságának növekedésével az elektromágneses összeférhetőség biztosítása egyre nehezebbé válik. A témában szinte kizárólag angol nyelvű irodalom áll rendelkezésre, ezért a TDK dolgozatunk célja, hogy egy magyar nyelvű összefoglalót nyújtsunk a tématerület iránt érdeklődőknek a nemzetközi szakirodalmak alapján, valamint saját kutatásunk, laboratóriumi és helyszíni méréseink eredményeiről számoljon be. A dolgozatunkban foglalkozunk a témát érintő releváns irodalmakkal, ahol többek között bemutatjuk a 2 - 150 kHz sáv szabványosításának jelenlegi helyzetét, ismertetjük a közép/kisfeszültségű transzformátorok frekvenciafüggő jelátviteli képességét. Ismertetjük továbbá azon vezetett zavarvizsgálatok eredményeit is, amelyeket a 2 - 150 kHz frekvenciasávban végeztünk. Részletesen bemutatjuk a CIGRE JWG (Nagy Villamosenergia Rendszerek Egyesülése) C4.31 munkabizottság számára készített jelentéseinket, amelyek közül az egyik a Sellyén található közel 500 kW-os napelem-park vizsgálatát, a másik pedig a BME Villamos Energetika Tanszék Smart grid laboratóriumában található koaxiális visszavezető cső segítségével végzett, jellemzően kisfeszültségen használt sodronyok frekvenciafüggő karakterisztikájának mérését foglalja magába. Végül, de nem utolsó sorban foglalkozunk az elektronikus fogyasztásmérők említett frekvencia tartományba eső vezetett zavartűrésének szabványos vizsgálati módszerével.

szerzők

 • Kóczián István
  Villamosmérnöki szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Mohos András
  Villamosmérnöki szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Ladányi József
  Docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Varjú György
  Professzor emeritus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikus Képzést Támogató Alapítvány I. helyezett