Regisztráció és bejelentkezés

Térképészeti adatok gyűjtése és feldolgozása

A dolgozatom egy olyan megoldást szeretne bemutatni, amely segítségével önkéntesek részletes térképészeti adatokat gyűjthetnek és dolgozhatnak fel. A megoldás egy nagyobb rendszerbe illeszkedik, amely támogatja az önkéntesek munkájának koordinálását és eredményeik integrálását, azonban ennek ismertetése a dolgozat témáján kívül esik.

A megoldás célja, hogy a résztvevők a lehető legkisebb erőfeszítéssel tudjanak sávszintű részletességgel felmérni területeket. Ezt egy modellező- és térképszerkesztő alkalmazás teszi lehetővé, aminek segítségével a felhasználó minden tudását még a bejárás előtt rögzítheti, így minimalizálva a terepmunka mennyiségét. Ez a komponens támogatja a rögzített adatok utólagos feldolgozását és különböző jellegű bejárási tervek készítését is. A rendszer saját modellt használ a térképészeti elemek tárolására, amelyet kifejezetten az alkalmazás kedvéért terveztem [2].

A bejárási tervek készítése többek között Euler- és Hamilton-kör kereső algoritmusok implementálását kívánja meg. Az algoritmusok irodalmi algoritmusok[3], azonban implementációjuk saját elgondoláson alapul.

A terepmunka közben egy Android platformra írt alkalmazás van az adatrögzítők segítségére, amely a bejárási terv alapján kéri a hiányzó – a modellezés fázisában nem ismert – adatok rögzítést, amiből egy naplóállományt készít. Ezt a naplóállományt a modellező alkalmazás dolgozza fel. Az alkalmazás a pozícióadatokat egy Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott GPS vevőből nyeri úgy, hogy a GPS eszközök illesztésére használt NMEA protokoll üzeneteit értelmezi egy saját fejlesztésű könyvtár segítségével.

A fentiek miatt dolgozatban kitértem a GPS helymeghatározó rendszer működésére. Kiemelt hangsúlyt kapott a mérési hibák okainak és lehetséges ellenszereinek tárgyalása, mivel ez a problémakör a leglényegesebb a térképkésztés szempontjából [1].

A rendszer Java nyelven írt komponensekből épül fel. A téma másodlagos célja a kliens- és szerveroldalon egyaránt széles körben használt Java nyelvvel, a hozzá tartozó könyvtárakkal valamint az egyre növekvő népszerűségnek örvendő Android platformmal kapcsolatos ismeretim bővítése volt.

szerző

  • Misnyovszki András
    mérnök informatikus
    nappali

konzulens

  • Imre Gábor
    tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

helyezés

III. helyezett