Regisztráció és bejelentkezés

Kvantum kulcsszétosztást megvalósító optikai rendszer szimulációs vizsgálata

A gyakorlatban használt kriptográfiai technikák egyik nagy csoportját a szimmetrikus kulcsú (Symmetric-key) technológiák adják, amiknek közös tulajdonsága, hogy a kommunikáló felek azonos kulcson osztoznak. Az ilyen típusú információcsere leginkább kiszolgáltatott része a kulcs megosztása a két fél között. Amennyiben a kulcsról történő megegyezés folyamatába egy illetéktelen szereplő is képes belehallgatni, és ilyen módon megszerezni a kulcsot, akkor a titkosítás értelmét veszti. A közelmúltban prezentálásra került néhány olyan kvantumos alapú megoldás, amik teljes védelmet nyújtanak az ilyen módon történő lehallgatás ellen. Egy lehetőség a folytonos változójú kvantum kulcsszétosztás (CVQKD), aminek működőképességét már laboratóriumon kívül is bizonyították. Az ilyen típusú rendszerekre jellemző, hogy a nagyfokú zajérzékenység miatt optikai hálózaton kerülnek megvalósításra. A titkosság alapja, hogy - a kvantumos jelenségek miatt - a kommunikációhoz használt extrém alacsony energiájú impulzusokat a lehallgató nem képes lemásolni anélkül, hogy arról a jogosult felek is tudomást szereznének.

Dolgozatomban egy olyan optikai rendszer szimulációs vizsgálatát mutatom be, ami alkalmas lehet CVQKD összeköttetés megvalósítására. A kvantumos hatásokat vagy a protokol működését nem vizsgálom. Célom egy olyan optikai rendszer felépítése, ami alkalmas az alacsony energiájú impulzusok átvitelére, ezért a rendszerben megjelenő legfontosabb zajforrások felderítésére és kiküszöbölésére koncentrálok.

szerző

  • Kóbor Dávid
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Gerhátné Udvary Eszter
    egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

helyezés

II. helyezett