Regisztráció és bejelentkezés

Nézeti modellek egyszerűsített, kétirányú szinkronizációja

A modellvezérelt fejlesztés (Model Driven Development - MDD) alapgondolata, hogy a rendszerfejlesztés folyamatát egy precíz modellezési fázissal indítjuk el, amely során a rendszerrel szemben támasztott követelményeket magas szintű modellekkel írhatjuk le. Ezt követően ezen magas szintű modellekből kiindulva, különböző finomítási lépések alkalmazásával származtathatjuk a megvalósítás részleteit is tartalmazó platform specifikus modelleket, amelyből az utolsó lépésként automatikusan generálhatjuk a célalkalmazás dokumentációját, konfigurációját vagy akár a komponensek forráskódját is.

Azonban, ahogy a fejlesztési folyamat során több különböző részletességű modellel dolgozunk felmerül, hogy mind méretükből, mind pedig bonyolultságukból fakadóan áttekinthetetlenné és kezelhetetlenné válnak. Emiatt kiemelten fontos a modellek feletti egyszerűsített nézetek létrehozása. Ezen megközelítés segítségével, egy megfelelően definiált nézeten keresztül, a mérnökök könnyebben felismerhetnek, azonosíthatnak egy-egy hibát a rendszertervekben, és akár a hiba kezelését is egyszerűbben elvégezhetik. Azonban, az elvégzett módosítások visszavezetése az absztrakciókon nem minden esetben határozhatóak meg egyértelműen, ezért feloldásuk jellemzően összetett, logikai következtetést igényel.

A TDK dolgozat keretében olyan, nézetek definiálást és vizualizálását megvalósító keretrendszert mutatok be, amely képes a nézeti modelleken végzett módosítások félautomatikus, forrás oldali visszavezetésére. A megközelítésem lényege, hogy a lehetséges forrás modellbeli változtatások összegyűjtésére korszerű SMT következtetőket alkalmazok, amelyek képesek hatékonyan megoldani a visszavezetés során előálló logikai problémát, és ennek megoldásaiból már közvetlenül származtatható a kívánt forrás modell.

Az elkészített keretrendszer az iparban de facto szabványként tekinthető Eclipse Modeling Framework-re épül, míg a nézeti modellek megjelenítését a Sirius platform segítségével valósítottam meg. A leképzés során használt transzformációs szabályokat EMF-IncQuery gráf minták segítségével definiálhatjuk. A felmerülő logikai feladatokat pedig a Z3 és az Alloy SMT keretrendszerekkel oldottam meg. Dolgozatomban a rendszer működését a CONCERTO Európai Uniós Artemis projekt keretében megvalósított, telecare rendszerek modellvezérlet fejlesztését támogató nézeti modelljein keresztül mutatom be.

szerző

 • Lengyel Ádám
  Villamosmérnöki szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Horváth Ákos
  tudományos munkatárs, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
 • Dr. Semeráth Oszkár
  adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
 • Debreceni Csaba
  Doktorandusz, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom