Regisztráció és bejelentkezés

Automatikus absztrakció a modellvezérelt fejlesztésben

A mérnöki megközelítés egyik legalapvetőbb eszköze a modellalkotás, melynek célja a feladat komplexitásának csökkentése, az átláthatóság növelése, vagy éppen a megoldás megtervezésének elősegítése. A szoftverfejlesztésben is ezen alapul a modellvezérelt fejlesztési paradigma, ami lehetővé teszi precíz modellekből, pontosan definiált absztrakciós vagy finomítási lépéseken keresztül az alkalmazás kódjának, dokumentációjának vagy konfigurációs leíróinak automatikus generálását.

A Modellvezérelt fejlesztésben (MDE) a részletes (forrás) rendszermodellekhez gyakorta szükséges különböző nézeti modelleket létrehozni (pl.: megbízhatósági modell, hardver architektúra stb), amelyek kizárólag az adott nézőpont szempontjából releváns információkat tartalmazzák. (model abstraction). A forrás modellek és nézeti modellek közötti szinkronizáció megvalósítására jellemzően batch transzformációkat használnak. Ez azonban nem inkrementális megoldás, hiszen bármilyen változás esetén a transzformációt újra le kell futtatni, és a semmiből kell felépíteni az egész nézeti modellt.

A TDK dolgozatom keretében sikerült egy olyan keretrendszert létrehoznom, mely képes lekérdezések által definiált absztrakt nézeti modelleket inkrementálisan szinkronban tartani. Az így létrejött modellekben olyan származtatott objektumok materializálódnak, melyek életciklusa szorosan összekapcsolódik a forrás modellel. Mivel a nézetek teljes értékű modellként viselkednek, így akár bemenetként szolgálhatnak bármilyen más modellekkel kapcsolatos operációknak is.

Továbbá fontos megjegyezni, hogy a keretrendszer egy olyan általános megoldást ad a modell karbantartásra, ami felhasználható az MDE-ben ismert más roblémák eseténis, mint például (i) olyan nézeti modell készítésére, ami képes megjeleníteni több forrásmodelltől függő származtatott értékeket (model merge), vagy (ii) kibővíteni egy már meglévő modell vázat (model extension).

A keretrendszer az iparban de facto szabványnak számító Eclipse Modeling Framework (EMF)-re épül, ahol a lekérdezéseket deklaratív gráf mintákkal definiálhatjuk, melyek a végrehajtásához az EMF-IncQuery inkrementális gráf minta-illesztőt használtam és bővítettem ki. Az elkészült rendszer használhatóságát egy releváns repülőgépipari kutatási projekt keretében értékeltem ki.

szerző

 • Debreceni Csaba
  mérnökinformatikus
  nappali

konzulensek

 • Dr. Horváth Ákos
  tudományos munkatárs, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
 • Dr. Hegedüs Ábel
  termékmenedzser, IncQuery Labs Zrt. (külső)
 • Dr. Varró Dániel
  egyetemi tanár, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

helyezés

Morgan Stanley II. helyezett