Regisztráció és bejelentkezés

Áramlás alapú kapacitáskalkulációs eljárás alkalmazása villamosenergia-piacok összekapcsolása során

Áramlás alapú kapacitáskalkulációs eljárás alkalmazása villamosenergia-piacok összekapcsolása során

Sőrés Péter Márk MSc II., sores.peter@gmail.com

Konzulens: Dr. Raisz Dávid, Villamos Energetika Tanszék, raisz.david@vet.bme.hu

Az európai villamosenergia-piacok liberalizációja mind a mai napig nem zárult le. A folyamat célja az uniós belső villamosenergia-piac (IEM) megteremtése, mely a tagállami piacok továbbéléseként ún. multi-zonális felépítésű. A közösségi jogalkotók keretjellegű iránymutatásokban határozzák meg az integráció során alkalmazandó eljárásokat. A legjelentősebb célterületen, a másnapi időtávon a célmodell a szervezett villamosenergia-piacok (tőzsdék) összekapcsolása, mely során a kereskedett energiával kapcsoltan, implicit módon kerül kiosztásra a hálózat teljesítmény-átvivő képessége. [1] A villamos infrastruktúra szűk keresztmetszetei korlátozzák az energiatőzsdék közötti és más határkeresztező szállításokat. Ezen átviteli képességek meghatározására ún. koordinált, áramlás alapú kapacitásszámítási módszert kell a jövőben bevezetni, mely – ellentétben a jelenlegi NTC alapú fogalmakkal – képes kezelni az energia-tranzakciók hatására a sűrűn aláhurkolt európai átviteli hálózat elemein elosztva megjelenő fizikai áramlásokat.

A piac-összekapcsolás és az áramlás alapú kapacitásszámítás együttes alkalmazásával jelentősen javítható a piac hatékonysága, azaz maximalizálható a célfüggvényként explicite is megjelenő össztársadalmi jólét. Munkám legfőbb célja egy a Villamos Energetika Tanszéken kifejlesztett piacklíring algoritmus továbbfejlesztése volt, mely során áramlás alapú kapacitás kapacitáskorlátok kezelését implementáltam. [2]

Dolgozatomban bemutatom az Európában alkalmazott, illetve bevezetni tervezett szűk keresztmetszet kezelési eljárásokat, szervezett piacokat és a kapacitáskalkulációs eljárásokat. Összevetem a két bevezetni tervezett (nyugat– és kelet–közép-európai piacrégiós) áramlás alapú eljárás fogalmait. Mindezen információkra építve kidolgoztam az áramlás alapú korlátok publikus leírásokban nem szereplő matematikai megfogalmazását, és implementáltam a MATLAB környezetben futó, összekapcsolt piacokat klíringelő programban. Az algoritmusban az eredményül szolgáló határkeresztező bilaterális tranzakciók meghatározására egy új, a régiós implementációtól független megoldást alkalmaztam. [3]

Az elkészített szoftver képességeit nemcsak egyszerűbb esetekre demonstráltam, hanem megvizsgáltam egy publikus információkból felépített, közép-európai átviteli hálózati modell kapacitásadataira is. Elemeztem a hálózati kiesések hatásait, és identifikáltam a legkritikusabb átviteli elemeket. A jelentős mennyiségű hálózati kapacitásadat hatékony és gyors feldolgozására előzetes szűrési megoldást fejlesztettem ki.

Munkám eredményeképpen a piacklíring szoftver az IEM célmodelljének megfelelő kapacitásfogalmak kezelésére is alkalmassá vált, és alapul szolgál a témában további oktatási és kutatási feladatok elvégzésére.

Hivatkozások:

[1] Agency for the Cooperation of Energy Regulators: „Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity” Published 29th July 2011

[2] Divényi Dániel Péter, Dr. Raisz Dávid, Sleisz Ádám, Dr. Dán András: „Szervezett villamosenergia-piac algoritmus fejlesztése és alkalmazása” Elektrotechnika 105. évf, 2012/07-08 pp.5-7., Budapest

[3] Rouquia Djabali, Joel Hoeksema, Yves Langer: „COSMOS description – CWE Market Coupling Algorithm” Final 1.1 version, 14th January 2011

szerző

  • Sőrés Péter Márk
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Raisz Dávid
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikus Képzést Támogató Alapítvány I. helyezett