Regisztráció és bejelentkezés

Fizikai alapú zongorahang-szintézis numerikus rezonánslap-modellel

A korunkban még domináns hangminta alapú szintézis mellett egyre nagyobb szerep jut a fizikai modell alapú hangszintézisnek is. Ez utóbbi esetén a hang nem egy korábban felvett minta illesztésének eredményeként, hanem a hangszert leíró fizikai modell kimeneteként áll elő. Így a hangkeltésen kívül, a hangszer tökéletesítésében is szerepet kaphat.

Dolgozatomban a zongora fizikai modell alapú szintézisével foglalkozom. Ismertetem a hangkeltés folyamatában fontos szerepet játszó főbb mechanikai elemek (kalapács, húr, rezonánslap) egyszerűsített fizikai modelljét.

A modellezés során rezonánslapot mint dinamikus lezáró impedanciát vesszük figyelembe a húrvégen. A szakirodalomban is gyakran alkalmazott eljárás a rezonánslap modális szintézise, aminek során a rezonánslapot annak sajátfrekvenciáival és módusalakjaival jellemzzük. Noha a rezonánslap anyagi és geometriai paraméterei jelentősen befolyásolják a zongorahangot, az analitikus modális modellek csak a legegyszerűbb lapmodellek és befogások vizsgálatára alkalmasak. Dolgozatomban a rezonánslapot végeselem-módszerrel modellezem, és numerikusan meghatározott modális paraméterekkel veszem figyelembe. A technika segítségével a rezonánslap anyagi és geometriai paramétereinek lesugárzott hangra gyakorolt hatását vizsgálom. Kitérek a numerikus modell használatának előnyeire, nehézségeire az egyszerűbb analitikus rezonánslap modellel szemben.

szerző

  • Kulcsár Dóra
    mérnökinformatikus
    nappali

konzulens

  • Dr. Fiala Péter
    Docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

helyezés

II. helyezett