Regisztráció és bejelentkezés

Nem-fotórealisztikus renderelés építészeti alkalmazásai

A dolgozat célja annak vizsgálata, miként lehet az építészeti szabadkézi rajzot a számítógépes grafika eszközeivel közelíteni. Az építészeti grafika műfaji sajátosságai miatt elsősorban a nagyméretű sík felületek megjelenítésére adunk megoldási javaslatot. Síkoknál nem lehet a görbületi irányból meghatározni a sraffozás irányát. Kézi technikával készült képeken szembeötlő lehet, hogy a vonalseregek egy rendszert alkotnak. Ezt alapelvként kihasználjuk a képek generálásához.

A dolgozatnak célja egy jellegzetes fajta sraffozási technika megismerése, számítógépes alkalmazása. Nem célja azonban a tollvonások megjelenítésének megoldása, erre már jól működő megoldások léteznek. Ilyen az Adobe Photoshop ecsetkezelő motorja, adódik, hogy kihasználjuk ezt a képességét. A képalkotás kimenete így könnyűszerrel lehet megfelelően rétegezett psd-file, ami beilleszthető az építészeti gyakorlatban megszokott utómunka-folyamatba.

A javasolt eljárás két lépcsőben kívánja megoldani a problémát. A végső képet egy Javascriptben implementált programmal előállítjuk elő. Maszkok segítségével jól körbehatárolt területekre rajzolhatunk. A szürkeárnyalatos grádienseket több rétegben felhordott, vezériránnyal és (a normálisok irányában megadott) ritkulással-sűrűsödéssel definiált vonalsereggel jelenítjük meg. Ezeket egy külön programmal állítjuk elő a háromdimenziós jelenetből: különválasztjuk az egyes elemekhez tartozó megvilágított, önárnyékos és vetett árnyékos felületeket, ezek leírásait.

A dolgozat több, jól elhatárolható részre tagolódik. Először áttekintjük a kézi rajztechnikákat, elemezzük, és mintákon keresztül bemutatjuk az elérni kívánt kinézetet. Összefoglaljuk a létező nem-fotórealisztikus renderelési technikákat. Tárgyaljuk a megvilágított, az önárnyékos és a vetett árnyékos részek képi sajátosságait. Vizsgáljuk, hogy világos, középtónusú és sötét régiókra osztva miként lehet ezeket sraffozással megjeleníteni, és ez miként kapcsolható egy egyszerű árnyalási modellhez. Ismertetjük az implementációt, valamint megfogalmazzuk a továbbfejlesztés lehetséges irányait.

szerző

  • Kovács Dániel Dávid
    mérnök informatikus
    nappali

konzulens

  • Szirmay-Kalos László
    egyetemi tanár, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

helyezés

Jutalom