Regisztráció és bejelentkezés

Digitális képfájlokba rejtett adatok visszanyerhetőségének vizsgálata

Dolgozatomban a kriptográfiával rokon tudományág, a szteganográfia – mely az adatok kódolásával/dekódolásával szemben azok elrejtésével foglalkozik – lehetőségeit vizsgálom a digitális adathordozók nyújtotta körülmények között. A téma nagysága miatt a digitális adatrejtési eljárásokat, és azok lehetőségeit a képfájlokra korlátoztam [1].

Egyaránt foglalkozom mind fájlok, mind szövegek elrejtésével és visszaolvasásával. Az első fejezet elején a tömörítetlen képek tulajdonságait vizsgálom, majd a fejezet végén bemutatásra kerül, hogyan lehet az alkalmas képeket kiválasztani, mitől függ az elrejthető adat mennyisége, illetve erre milyen módon lehetséges algoritmikus eljárást kidolgozni. Végezetül rövid betekintést nyújtok abba, hogy az elrejtő algoritmus pontos ismerete nélkül, lehetőség van-e annak eldöntésére, hogy egy kép tartalmaz-e rejtett információt [3].

A második fejezetben a veszteséges JPEG tömörítés [4] során fellépő hibákat vizsgálom, és megpróbálom meghatározni az egyes tömörítési szintekhez tartozó visszanyerhetőségi valószínűségeket. Ezt követően bemutatom, hogy különböző biztonsági kódolások segítségével [2] hogyan érhetjük el a visszanyerhetőségi valószínűség növelését. A valószínűségi számításokat, az adatellenőrzéseket és a szükséges információk előállítását, azaz a teljes kódolási-dekódolási ciklust egy általam kifejlesztett, teljesen automatikus rendszerrel valósítom meg.

A harmadik részben, az első két fejezetben bemutatott algoritmusok hibáit próbálom meg kiszűrni, az előnyök maximális megtartása mellett. Többek között törekszem minél nagyobb adatsűrűség elérésére, de igyekszem a keletkező fájl méretét mégis belátható határok között tartani. Kutatásaim szerint, megfelelő algoritmus választása és csekély minőségromlás mellett jelentős adatmennyiség többletet helyezhetünk el képeinkben.

Az interneten fellelhető hasonló képmanipuláló alkalmazások [5][6] szerény lehetőségeket biztosítanak a felhasználónak, így kevés paraméter módosítására van mód. Ezzel szemben alkalmazásaimmal megpróbálom a beállítások szélesebb palettáját kínálni a felhasználónak, növelve ezzel az algoritmusok hatékonyságát.

szerző

  • Simon Gergely
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Max Gyula
    , (külső)

helyezés

II. helyezett