Regisztráció és bejelentkezés

Légifelvételek átfedés vizsgálatát megvalósító algoritmus tervezése és fejlesztése 3D-s vizualizáció ellenőrzése céljából

Az információs társadalom egyik, napjainkban egyre inkább megmutatkozó problémája a nagymennyiségű adatsokaságok hatékony kezelése, elemzése és kiértékelése, ami hatékony informatikai eszközök és algoritmusok nélkül elképzelhetetlen. Ez alól a térinformatikai adatfeldolgozás és modellezés területe sem kivétel, amivel már több éve foglalkozom egyetemi tanulmányaim keretein belül. Dolgozatomban egy általam tervezett, speciális térinformatikai és ezen belül fotogrammetriai elemzési feladat automatizált elvégzését megvalósító algoritmust mutatok be.

A távérzékelés egyik eszköze a légifelvételezés, mely során speciálisan kialakított légifényképező egységekről, mérő kamerákkal készítenek felvételeket a Föld felszínéről. A jelenlegi technológia lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy a felvételek segítségével elkészítsék és elemezzék a terep 3D-s magassági és felszínmodelljét. Ezek felhasználásával a térbeli elemzések három dimenzióban végezhetők el, úgy az épített, mint a mezőgazdasági, vagy természeti környezet vizsgálata során.

A felszínmodell elkészítéséhez olyan légifelvételekre van szükség, melyek a feldolgozandó terület egészére sztereó fedést biztosítanak, azaz minden terepi pont – jó néhány geometriai feltétel mellett – legalább két képen képződik le, lehetővé téve ezzel egy 3D virtuális térben történő leképezést. A fotogrammetria ezt tervezett repülési sorok, tömbök feldolgozásával oldja meg. A légifényképezési tömbökön belül az egyik fontos teljesítendő elvárás, az egymást követően készülő képek közötti, azaz (repülési) soron belüli, illetve a (repülési) sorok közötti megfelelő átfedés megléte. Munkám során egy olyan elemzési algoritmust terveztem és valósítottam meg, amely légifelvétel sorozatok metaadatai alapján vizsgálja az átfedési adatokat.

Dolgozatom első részében a fotogrammetria – a munkám szempontjából releváns – területeit tekintem át a hazai és nemzetközi szakirodalom segítségével, melyben részletesen tárgyalom a légifelvételezés, a sztereo modell alkotás folyamatát. Munkám második része az általam tervezett algoritmus bemutatását, annak térinformatikai alkalmazásba történő integrálását, valamint egy teszt adatokon végzett kiértékelés folyamatát foglalja magába. Külön fejezetben vizsgálom a tervezés és futtatás során felmerülő és megoldott feladatokat, valamint a lehetséges fejlesztési, alternatívákat. Dolgozatomat az általam fejlesztett alkalmazás vállalati környezetben történő felhasználásának bemutatásával zárom.

szerzők

 • Berke Dávid
  Mérnök informatikus szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

 • Berke Dávid
  Mérnök informatikus szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kovács Kálmán
  egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 • Balla Csilla
  Fotogrammetriai tanácsadó, Földmérési és Távérzékelési Intézet (külső)

helyezés

II. helyezett