Regisztráció és bejelentkezés

Nagyméretű szemantikus adathalmazok tárolási megoldásainak teljesítményközpontú összehasonlítása

Napjainkban a különböző NoSql alapú adatbázis-kezelők fénykorukat élik, egyre gyakrabban jelennek meg új, a korábbiaktól koncepcionálisan eltérő megoldások. Ez a fajta sokszínűség természetesen a gráfadatbázisokat területét sem kerülte el. A manapság egyre nagyobb népszerűségre szert tevő multi-modális adatbázis-kezelők megjelenésével pedig a gráf alapú megoldások olyan klasszikus területeken is megjelentek, mint a relációs adatbázis-kezelők (például a Microsoft Sql Server 2017 egyik nagy újdonsága a gráf jellegű lekérdezések támogatása volt).

Mindezzel párhuzamosan, ahogy a globalizáció is kezd kiteljesedni, soha nem látott mértékben növekszik az információ mennyisége és fontossága is, így természetszerűen felvetődik az információ érvényességének, vagy éppen hitelességének kérdése, ennek számítógépes ábrázolásának mikéntje, ami tovább vezet bennünket a reifikáció általános problémájához (hogyan tárolunk olyan információt, ami maga is információt jellemez, ír le).

Tekintve, hogy ma egy rendszer használhatósága szempontjából a teljesítmény fontossága összemérhető a megvalósított funkcionalitás hasznosságával, így kritikus, hogy az ilyen jellegű információkat a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjuk felhasználni, aminek legelső eszköze a megfelelő reprezentációs modell és fizikai tárolási mód kiválasztása.

Dolgozatomban összehasonlítom a reifikációra adott klasszikus modellezési megoldásokat a jelenleg elérhető, gráf jellegű adatfeldolgozást lehetővé tevő, koncepcionálisan lényegében eltérő adatbázis-kezelőket felhasználva, elsősorban a teljesítmény és a skálázódás szempontjából, aminek segítségével megválaszolhatóvá válik az a kérdés, hogy egy adott jellegű reifikált adathalmazt hogyan kell ábrázolni, és milyen adatbázis-kezelőt kell használni ahhoz, hogy egy előre definiált jellegű családba tartozó lekérdezések a lehető leggyorsabban végrehajthatók legyenek rajta.

szerző

  • Kovács Tibor
    Mérnök informatikus szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Simon Gábor
    ügyvivő szakértő, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett