Regisztráció és bejelentkezés

Képességszint becslését végző pszichometriai modell kiterjesztése fiziológiai tények alapján

Az általunk elvégzett feladatok minőségét alapvetően meghatározzák képességeink. Ezek mérése az élet számos területén hangsúlyos. Egy állás betöltésekor például fontos szerepet kap, hogy az adott pozíciót a képességei alapján a lehető legmegfelelőbb személy kapja meg. Munkahelyen, az egyes munkatársak által elvégzendő teendők meghatározásakor célszerű, hogy mindenki a képességeihez igazítva, testreszabottan kapjon feladatot, elősegítve ezzel a hatékony munkavégzést.

Különböző kutatócsoportok általában 4-10 különböző területre osztják az emberi alapképességeket, ezek számszerűsítése azonban továbbra is nyitott kérdés. A közelmúltig különféle pszichometriai modelleket használtak arra, hogy matematikailag is megfoghatóvá tegyék az emberek képességszintje és egy adott nehézségű feladat megoldásakor általuk mutatott teljesítmény közötti kapcsolatot. A kutatások azonban arra az eredményre jutottak, hogy ezek a modellek nem veszik figyelembe, hogy egy személy az adott állapotában mennyire képes a képességei teljes kihasználására. A területen kutatást végző csoportok között egyetértés alakult ki, hogy további tudományos vizsgálat, interdiszciplináris kutatás szükséges a használt pszichometriai modellek további finomításához.

Dolgozatomban bemutatom vizsgálatokra építő eredményeimet, amelyben az ismert pszichometriai modellekhez képest, de azokra építve egy olyan új módszert fejlesztettem ki, amely a vizsgált személy képességei mellett annak releváns fiziológiai állapot mutatóit is képes figyelembe venni. A módszerem alkalmazhatóságához mérnöki tevékenység, hardveres és szoftveres integráció, valamint gondosan kialakított kódkönyvtár megtervezése és megvalósítása is szükségessé vált. A dolgozatban egy általam bevezetett, új paramétereket is tartalmazó zárt modellt adok az Item response típusú feladatok megoldásának valószínűségére, amit szimulációk és a kódkönyvtár segítségével lebonyolított mérések segítségével gondosan megalapozok, valamint vizsgálatokat végzek arra vonatkozóan is, hogy különböző körülmények között milyen teljesítményre képes a kialakított modell.

szerző

  • Szabó Máté
    Mérnök informatikus szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Forstner Bertalan
    Docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

helyezés

Morgan Stanley III. helyezett